Κοινωνία

Σύντομα θα αρχίσει ο έλεγχος για τα δικαιολογητικά των πληγέντων από τον «ΙΑΝΟ»

Η διαδικασία για  την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων των πληγέντων από την κακοκαιρία «ΙΑΝΟΣ» συνεχίζεται αλλά στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που θα διασταυρωθούν ηλεκτρονικά.

Στη Ζάκυνθο έως τώρα έχουν δοθεί μεγάλα χρηματικά ποσά για πληγέντες, τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε επιχειρήσεις ενώ έχουν γίνει και οι περισσότερες αυτοψίες από το κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι μηχανικοί της ΔΑΕΦΚ ενημέρωσαν και παρέδωσαν εγγράφως  ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει αργότερα και αν έχουν δοθεί ψεύτικα στοιχεία θα επιστραφούν πίσω και πολλαπλάσια χρήματα, που ήταν με τη μορφή της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε όλες τις περιοχές που έχουν δοθεί οικονομικές ενισχύσεις για τις ζημιές που προκάλεσε ο κυκλώνας «ΙΑΝΟΣ».

Πριν από δύο ημέρες  έγινε γνωστός ο έλεγχος στην Εύβοια και μεταξύ άλλων η ΔΑΕΦΚ έδωσε και τα ακόλουθα στοιχεία:

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου θα ενημερώσει εγγράφως, με συστημένη επιστολή, όσους έχουν αιτηθεί τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος, προκειμένου να προσκομίσουν, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης, δικαιολογητικά προς απόδειξη των δηλωθέντων στοιχείων.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα ζητηθούν με συστημένο έγγραφο, προκειμένου να διεξαχθεί ο εν λόγω έλεγχος είναι τα παρακάτω:

      Για τη διαπίστωση των ζημιών της πληγείσας κατοικίας ή επιχείρησης ο κωδικός της αυτοψίας επιτροπών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Φ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή η αυτοψία άλλης δημόσιας ή δημοτικής αρχής (Πυροσβεστική, Περιφέρεια, Δήμος κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να ζητηθούν οποιαδήποτε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η κατοικία ή η επιχείρηση έχει πληγεί (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.).

      Για τη διαπίστωση της χρήσης πληγείσας κατοικίας τα φορολογικά στοιχεία Ε1, Ε2, ΕΝ.Φ.Ι.Α (φορολογικού έτους 2019) και Ε9 με τις μεταβολές μέχρι την ημέρα του συμβάντος καθώς και η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας σε περίπτωση ενοικιαστή μακροχρόνιας μίσθωσης.

      Για τη διαπίστωση της στέγασης και λειτουργίας πληγείσας επιχείρησης τα φορολογικά στοιχεία Ε1 και Ε3 ή Ν και Ε3 ανάλογα με τη μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2019 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2019 έως και 31.12.2019) και η εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το TAXISNET.

      Για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης και τη χρήση της πληγείσας κατοικίας ή επιχείρησης αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Επισημαίνεται ότι μετά τον έλεγχο της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων, εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώσει ψευδή δήλωση ή δεν παραλάβει, εντός του διμήνου, τα δικαιολογητικά  των δηλωθέντων στοιχείων των αιτούντων, θα προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να τους επιβάλει, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, την επιστροφή, του τετραπλασίου του χορηγηθέντος επιδόματος, προς το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει της παρ. 9 της του ενδεκάτου άρθρου της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 161/2020) και της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4728/2020 (Α’ 186), για τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Εύβοια και τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, αντίστοιχα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *