Ζάκυνθος

Αποκεντρωμένη Διοίκηση: «Ο ΦΟΔΣΑ Ζακύνθου διατηρεί τις αρμοδιότητες του μέχρι τη σύσταση του νέου Φορέα»

Ενώ η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο χώρο προσωρινής  διαχείρισης απορριμμάτων στο Λίβα αλλά και στο ΧΥΤΑ στο Σκοπό παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και με δημοσιεύματα ιστοσελίδων όπως η Green Agenda η εικόνα αυτή ξεφεύγει από τα στενά όρια του νησιού, ρίχνοντας και πάλι στη Ζάκυνθο τα φώτα της αρνητικής δημοσιότητας για το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων , η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων ξεκαθαρίζει με έγγραφο της  προς το Δήμο πως οι ευθύνες προς ώρας  παραμένουν  στον ΦΟΔΣΑ Ζακύνθου, που προς το παρόν συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητες του.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης που παράλληλα είναι και Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ με επιστολή του προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης έθεσε μια σειρά από ερωτήματα και προβληματισμούς για τις αρμοδιότητες που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, τώρα που συστάθηκε ο νέος περιφερειακός διαβαθμιδικός φορέας για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αξίζει να θυμίσουμε πως πολύ πρόσφατα ανέκυψαν νέα σοβαρά προβλήματα  με τα υγρά λύματα στο Λίβα, ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε ακόμη μια απόφαση για επιβολή προστίμου για την λειτουργία των εγκαταστάσεων της μονάδας προσωρινής διαχείρισης από την Περιφέρεια. Ο Δήμαρχος επί της ουσίας ζήτησε να μάθει που τελειώνουν οι αρμοδιότητες του ΦΟΔΣΑ Ζακύνθου που η λειτουργία του έχει ολοκληρωθεί και που αρχίζουν οι αρμοδιότητες του νέου Φορέα που θα λειτουργεί σε επίπεδο Περιφέρειας και η σύσταση του νομοθετήθηκε εδώ και αρκετούς μήνες.

Στο έγγραφο που υπογράφει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Παπαθεοδώρου , με ημερομηνία τη 12η Οκτωβρίου κάνει γνωστό πως μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη περί κατάργησης του ΦΟΔΣΑ

Πιο συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει:

Επειδή οι διατάξεις του εδαφίου β. της παρ11 του άρθρου 226Α  του ν.4555/2018 αναφέρουν ρητά ότι: «Η νομιμότητα της σύστασης των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ διαπιστώνεται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ενώ ως προς τη δημοσιότητα της πράξης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των ν. 2190/1920 και 4548/2018. Μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., οι ΦΟΔΣΑ που είχαν συσταθεί είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που ασκούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος»

Επειδή από τα αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφο σας προκύπτει ότι εώς σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ανωτέρω  περιγραφόμενες διαδικασίες από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Επειδή η υπηρεσία μας έως σήμερα δεν έχει προβεί στην έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των διαπιστωτικών πράξεων περί κατάργησης των νομικών προσώπων και εν προκειμένω του φορέα σας και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ.9 του άρθρου 226 του μνημονευθέντος νόμου.

Επειδή η αριθμ26099/26-2-2019 σχετική διαπιστωτική πράξη της Υπηρεσίας μας περί συνέχισης της λειτουργίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας δεν έχει τροποποιηθεί ούτε ανακληθεί λόγω νόμιμου ερείσματος  και συνεπώς βρίσκεται σε ισχύ.

Επειδή τέλος, πριν την έναρξη λειτουργίας του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του νέου φορέα (οικονομική – διοικητική επάρκεια και αυτοτέλεια- διαχειριστική επάρκεια κτλ).

Κατόπιν των ανωτέρω , η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τις θέσεις σας, τις απόψεις σας και τους προβληματισμούς σας, όπως διατυπώνονται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο και θεωρεί ότι στην παρούσα φάση και μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων και οριζόμενων εκ του Νόμου διοικητικών διαδικασιών, νομιμοποιείστε να ασκείτε τις αρμοδιότητες που ασκούσατε πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 93 ν.4685/20 (92Α’)

Τους προβληματισμούς του για το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξέφρασε στην Οικονομική Επιτροπή ο Δήμαρχος, με το δημοτικό σύμβουλο και Αντιπρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Α. Ξένος να διαπιστώνει μια τακτική απαλλαγής του νέου φορέα από ευθύνες που σύντομα θα κληθεί να αναλάβει.

Σε κάθε περίπτωση η μετάβαση στο νέο φορέα θα πρέπει να γίνει το συντομότερο λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την έκταση των προβλημάτων που υπάρχουν σε όλα τα νησιά.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *