Ελλάδα

Έως αύριο οι Συνδυασμοί πρέπει να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια

Λήγει αύριο Σάββατο 18 Μαΐου η προθεσμία (α)των Συνδυασμών για τις Δημοτικές εκλογές και(β) των Συνδυασμών για τις Κοινοτικές εκλογές στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων, να παραδώσουν στους Δημάρχους τα ψηφοδέλτια,.

Ειδικότερα, το άρθρο 24Α του Καλλικράτη, που προστέθηκε με το αρ.23 του Κλεισθένη, ορίζει πως τα ψηφοδέλτια των Συνδυασμών υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων και τα ψηφοδέλτια των Συνδυασμών υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου Συνδυασμού.

Οι Συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν, με απόδειξη, στο Δήμαρχο του οικείου Δήμου, 8 τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή έως το Σάββατο 18 Μαΐου, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου Δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων, προσαυξημένος κατά 20 %.

Αντιθέτως, τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές των Κοινοτήτων έως και 300 κατοίκους, καταρτίζονται και εκτυπώνονται με ευθύνη του οικείου Δημάρχου και με πιστώσεις του Δήμου.

Όπως έχετε διαβάσει στον AIRETO, η μορφή και οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίστηκαν στην αριθμ.23002 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1095/2.4.2019)Υπουργική Απόφαση.

Το αρ.24 του ν.3852/2010 αναφέρει πως κατασκευάζονται από λευκό χαρτί (παρ.1) και η εκτύπωση πρέπει να είναι με μαύρη απόχρωση (παρ.3).

Οι λόγοι ακυρότητας των ψηφοδελτίων ορίζονται, περιοριστικά, στο αρ.28 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.26 του Κλεισθένη.

Συγκεκριμένα το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν:

α) έχει σημειωθεί σταυρός προτίμησης με διαφορετικό χρώμα (θυμηθείτε το θεσμικό πλαίσιο για τους σταυρούς εδώ),

β) έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που ορίζει η προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση,

γ) έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει, κατά τρόπο εμφανή, από αυτό που ορίζεται στο ανωτέρω αρ.24,

δ) έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία,εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.

Επιπλέον, το ψηφοδέλτιο είναι αυτοδικαίως άκυρο και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή διαφορετικού Συνδυασμού ή με λευκά.

β) Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύμφωνος με τις ρυθμίσεις του αρ.46 του Κώδικα Δήμων.

γ) Αν φέρει εγγραφές και διαγραφές, εκτός της περίπτωσης στην οποία κατά τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) και σύμφωνα με τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις επιτρέπεται η χρήση λευκών ψηφοδελτίων λόγω μη επάρκειας των εντύπων.

Ανάλυση για τα ψηφοδέλτια και Υποδείγματα μπορείτε να δείτε στην αριθμ.12 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. Επίσης, σχετικές επισημάνσεις δημοσίευσε χθες 16 Μαΐου το ΥΠΕΣ. 

Σταχυολογώντας μερικά σημεία τους, υπογραμμίζεται:

  • Η γραμματοσειρά, η απόσταση μεταξύ των ονομάτων και το βάρος του ψηφοδελτίου δεν ορίζονται και συνεπώς εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Συνδυασμού.
  • Η αναγραφή των ονομάτων, επωνύμων και πατρωνύμων Υποψηφίων μπορεί να γίνει με κεφαλαία ή μικρά γράμματα.
  • Τα ονόματα, επώνυμα και πατρώνυμα των Υποψήφιων, που αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, τίθενται στο ψηφοδέλτιο με τη σειρά που ανακηρύχθηκαν από το αρμόδιο Δικαστήριο.
  • Η αναγραφή της ονομασίας του Δήμου, στον οποίο ανακηρύσσεται ο Συνδυασμός, μετά την αναγραφή του Υποψήφιου Δημάρχου δεν αποτελεί λόγω ακυρότητας.
  • Το επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο δεν μπορεί να εμφανίζεται συντετμημένο.
  • Η παράθεση σε ψηφοδέλτιο Δήμου που αποτελείται από εκλογικές περιφέρειες, μετά το ονοματεπώνυμο του Υποψήφιου, του ονόματος της εκλογικής περιφέρειας (πχ «Φαιάκων») όπου είναι Υποψήφιος, και όχι όλης της φράσης «Εκλογική Περιφέρεια Φαιάκων», δεν αποτελεί λόγω ακυρότητας.
  • Σύμφωνα με την περ.β’ του αρ.25 του ν. 3852/2010, εκλογικές περιφέρειες, για την εκλογή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν οι Δημοτικές Ενότητες του οικείου Δήμου. Ως εκ τούτου, στα ψηφοδέλτια μπορεί να τεθεί η ένδειξη «Δημοτική Ενότητα» στη θέση της ένδειξης «Εκλογική Περιφέρεια», χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο ακυρότητας.

Τέλος, σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών τα ψηφοδέλτια παραδίδονται 3 ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή έως την Πέμπτη 30 Μαΐου. Τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή θα είναι τα ίδια με τα ψηφοδέλτια που της Α’ Κυριακής.

Πηγή:
http://www.airetos.gr/default.aspx?pageid=27129&fbclid=IwAR2W-0O6xRFI983BKlYPruEkRkVcuGTHUa8HBJuO0qz5gCUDRiOJSpTx0ME

One Response

  1. Μακάρι να αποσείρονταν όλοι τους….

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *