Ζάκυνθος

Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των οικοπέδων για φωτιά

Ο Δήμος ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 9/2021 και 20/2022 Πυροσβεστικές διατάξεις, οι ιδιοκτήτες οικοπέδων που  βρίσκονται εντός πόλης, κωμόπολης, οικισμού ή σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, οφείλουν μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους να προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων τους από τα χόρτα τα οποία αποτελούν εν δυνάμει εστία πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. 

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).Καλούμε όλους τους δημότες μας να προβούν άμεσα, σε καθαρισμό των οικοπέδων ιδιοκτησίας τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και να αποφεύγουν το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *