Ζάκυνθος

“Σύμπραξη” με το Δήμο ζητά η πρόεδρος της Επιτροπής για το ναυάγιο

Τη σύμπραξη του Δήμου για την ασφάλεια και προστασία του “ναυαγίου” ζήτησε και επίσημα η Επιτροπή για την διαχείριση της περιοχής που όρισε το Υπουργείο Τουρισμού, με επιστολή που έστειλε η Πρόεδρος της Παναγιώτα Διονυσόπουλου.
Πρόκειται για δύο επιστολές  με  ημερομηνία 18-4-2022 και 6-5-2022, όπου στη μεν πρώτη γίνεται λόγος αόριστα για “συντονισμό και συνεννόηση των υπηρεσιών” ενώ στη δεύτερη γίνεται λόγος για “ενδεδειγμένες συμπράξεις για την ασφάλεια του ναυαγίου”.
Παράλληλα με τις επιστολές της Προέδρου της Επιτροπής προς το Δήμαρχο, που κατά πληροφορίες αγνοούσαν τα μέλη της επιτροπής, ενεργοποιήθηκε στην ίδια κατεύθυνση και το Λιμεναρχείο το οποίο εγγράφως ζήτησε δύο φορές από το Δήμο τη σήμανση της παραλίας του “ναυαγίου” στα πλαίσια της “αγαστής συνεργασίας” τους ενώ στο θέμα παρενέβη και η Εισαγγελέας Πρωτοδικών η οποία με έγγραφο της στις 29 Απριλίου ζητεί να ενημερωθεί από τον Δήμαρχο, αν έχουν ληφθεί στην παραλία του ναυαγίου τα έργα σήμανσης που ζητεί το Λιμεναρχείο, ως προς την απαγορευμένη ζώνη προσέγγισης ατόμων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια στη Βουλή κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου, στις 19 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις οποίες «η Επιτροπή αυτή θα διενεργήσει πάσης φύσης μελέτες και έργα αποκλειστικά για το Ναυάγιο, έτσι ώστε να υποστυλωθεί, να περιφρουρηθεί, να μπει πρώτα από όλα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ασφάλειας ώστε οι τουρίστες, οι επισκέπτες και οι ντόπιοι να μπορούν να το επισκέπτονται», και  ότι “η Επιτροπή θα ξεπεράσει τη γραφειοκρατία και θα λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κάθε έργο” γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτή η αναντιστοιχία τους σε σχέση με τη σπουδή να εμπλακεί ο Δήμος στην όλη διαδικασία και να αναλάβει αυτός τα έργα σήμανσης και φύλαξης της περιοχής.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμοδίων κύκλων πίσω από τις ενέργειες αυτές της Προέδρου της Επιτροπής υπάρχει η πρόνοια να μην επιφορτιστεί η ίδια και τα μέλη της επιτροπής τυχόν ευθύνες ακόμα και ποινικού χαρακτήρα από την ύπαρξη ατυχημάτων στην περιοχή,  όπως συνέβη κατά το παρελθόν.
Η ανεξήγητη σιωπή των τελευταίων ημερών λύθηκε με την δημοσιοποίηση των εγγράφων από το Δήμαρχο Νικήτα Αρετάκη ενώ τόσο η Πρόεδρος όσο και τα Μέλη της επιτροπής δεν έχουν λάβει ακόμα δημόσια θέση.
H ANAKOINΩΣΗ
Ιδού τι αναφέρει η ανακοίνωση του Δημάρχου:
1. Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου απεστάλλει προς το Δήμο Ζακύνθου το με αριθμ. Πρωτ.: 2131.13/1119/6-4-2022 έγγραφο με την ένδειξη «επείγον», στο οποίο αναγράφεται:
«… Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών και στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας υπενθυμίζονται διαλαμβανόμενα ανωτέρω σχετικής, ήτοι η απαιτούμενη σήμανση επί της παραλίας και του θαλάσσιου χώρου του όρμου «Ναυάγιο» καθώς και η ύπαρξη ατόμων από τον φορέα σας προκειμένου να ενημερώνουν και να πληροφορούν το κοινό για την απαγορευμένη ζώνη προσέγγισης της εν λόγω παραλίας.»Συνημμένο στο έγγραφο αυτό είναι το τεύχος Β’ 2227/10-6-2019 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

2. Από την Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του «Ναυαγίου»εστάλλει στο Δήμο Ζακύνθου το μ’ αριθμ. Πρωτ.: 2/18-4-2022 έγγραφο στο οποίο αναγράφεται:
«Προκειμένου για την επίτευξη δημιουργίας προϋποθέσεων ασφαλούς μετάβασης στο «Ναυάγιο» της Ζακύνθου απαιτείται συντονισμός/συνεννόηση των Υπηρεσιών δεδομένου ότι για το άνοιγμα της παραλίας τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος, θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις ασφάλειας, μεταξύ των οποίων η σήμανση, η περίφραξη και η υποχρεωτική φύλαξη σε σημεία πέραν αυτών που θα οριστούν ως ελεύθερα προσβάσιμα μετά την υλοποίηση των έργων και των μελετών.Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της απόφασης του Δήμου Ζακύνθου για το κλείσιμο του χώρου του «Ναυαγίου» από ξηράς και θαλάσσης παρακαλούμε για την άσκηση των κατά τόπους αρμοδιοτήτων σας αναφορικά με:«Τις ενέργειές σας για τη φύλαξη λαμβάνοντας ταυτοχρόνως και όλα τα ενδεδειγμένα αναγκαία μέτρα ασφαλούς πρόσβασης δια θαλάσσης στο χώρο του «Ναυαγίου»  όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά το λόγο αρμοδιότητός σας».3. Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθουεστάλλει στο Δήμο το με υπ’ αριθμ.Πρωτ.: 2331.13/1325/20-4-2022 έγγραφο με χαρακτηρισμό «εξαιρετικώς επείγον» στο οποίο αναγράφεται:«Η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του γνωστοποίησε την αναγκαιότητα λήψης των ενδεδειγμένων αναγκαίων μέτρων ασφαλούς πρόσβασης δια θαλάσσης στο χώρο του «Ναυαγίου.«Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες προκειμένου να σημανθεί κατάλληλα ο θαλάσσιος και χερσαίος χώρος στην περιοχή του «Ναυαγίου» και να προσληφθούν άτομα επί της παραλίας προς ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού ως προς την απαγόρευση προσέγγισης σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία».

4. Ο Δήμαρχος απέστειλλε προς την Επιτροπή Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας  του «Ναυαγίου» το με αριθμ.Πρωτ.: 7705/20-4-22 έγγραφο κοινοποιούμενο στον αξιότιμο κ. Υπουργό Τουρισμού εις το οποίον αναγράφεται το Ιστορικό του «Ναυαγίου», η διαχρονική παρουσία του Δήμου και ζητείται να ανατεθεί η διαχείριση του «Ναυαγίου» στο Δήμο.

5. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου απέστειλλε στο Δήμο Ζακύνθου το με  υπ’ αριθμ.:623/29-4-2022 έγγραφο στο οποίο αναγράφεται:«Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί για την απαιτούμενη παντός είδους και τύπου σήμανση και την ύπαρξη των οριζόμενων ατόμων επί της παραλίας προς ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού, καθώς και ως προς την απαγορευμένη ζώνη προσέγγισης ατόμων (όρμος «Ναυαγίου»).Το έγγραφο  αυτό με την «ένδειξη κατεπείγον» στο Δήμο εισήλθε με αριθμ. Πρωτ. 8878/10-5-22, όπου έλαβε γνώση ο Δήμαρχος.

6. Η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του «Ναυαγίου» Ζακύνθου απέστειλλε προς το Δήμο Ζακύνθου το υπ.αριθμ.Πρωτ.: 3/6-5-2022 έγγραφο στο οποίο αναγράφεται:«Η ανάληψη του έργου όπως περιγράφεται στις σχετικές διατάξεις του εν λόγω άρθρου κατατείνει στην ανάγκη της άμεσης επίλυσης προβλημάτων επικινδυνότητας της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του «ναυαγίου» και δεν σχετίζεται με το έργο οικονομικής διαχείρισης της παραλίας ή με εκτεταμένα έργα ανάπλασης και αντιστήριξης χώρων εκτός της προσδιοριζόμενης ζώνης του «Ναυαγίου.Παρακαλούμε όπως προβείτε σε ενδεδειγμένες συμπράξεις για την ασφάλεια και τη διευκόλυνση ασφαλούς πρόσβασης προς το χώρο του «Ναυαγίου» με σκοπό τη βελτίωση της ασφαλούς προσβασιμότητας στην υπό διαχείριση ζώνη ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και η οδική και δια θαλάσσης πρόσβαση στους επισκέπτες.Επισημαίνεται ότι η σύσταση της επιτροπής δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για να αποστείτε από την ευθύνη σύμπραξης και λήψης μέτρων που αφορούν στη διασφάλιση της Υγείας και της ασφαλούς πρόσβασης των επισκεπτών και των πολιτών του Νησιού. Κατόπιν των ανωτέρω είναι ευπρόσδεκτη η συνδρομή σας και η αγαστή εκ μέρους μας συνεργασία στο πλαίσιο συνάντησης με την Επιτροπή για τη διαμόρφωση ενός ενδεδειγμένου καθολικού σχεδίου ασφαλούς πρόσβασης και αποσόβησης των κινδύνων της ευρύτερης περιοχής για τους επισκέπτες της.

7. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου απέστειλε προς τον αξ. Υπουργό Τουρισμού κ. Κικίλια Βασίλημε κοινοποίηση στον αξ. κ. Εισαγγελέα και κοινοποίηση στην Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του «Ναυαγίου» Ζακύνθου το υπ. αριθμ.Πρωτ.: 9207/13-5-2022 έγγραφο με το οποίο αναλαμβάνει τις ευθύνες του Δήμου σύμφωνα με το με υπ. αριθμ.Πρωτ.: 3/6-5-2022 έγγραφο της Επιτροπής για την εφαρμογή της μελέτης του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Λέκκα  στον αιγιαλό και παραλία, όπως έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, ενώ για την χερσαία περιοχή θα τοποθετηθεί κατόπιν διαγωνισμού εταιρεία security και θα γίνει προμήθεια προς χρήση χημικών W.C., τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων κινδύνου και κατόπιν της επικοινωνίας μου με τον κ. Δασάρχη θα κατασκευαστεί ένα μικρό απαραίτητο τμήμα περίφραξης στην περιοχή θέασης. Πέραν τούτων θα τοποθετηθούν ειδικά πυροσβεστικά οχήματα τα οποία ήδη έχουμε προμηθευτεί για τις περιοχές «Ναυαγίου» και «Μπόχαλης» για την προστασία του Δάσους. Οι προμήθειες αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα γιατί απαιτούνται διαγωνισμοί και προβλέπονται από την Επιτροπή.

8. Στην σημερινή ανακοίνωση του κ. Βουλευτή αναφέρονται όσον αφορά το Δήμαρχο:«Σχετικά δημοσιεύματα και δελτία τύπου που διαβάζουμε όλοι μας τις ημέρες αυτές με βάση τα οποία ορισμένοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν την εντύπωση πως, τώρα, μετά από 3 χρόνια αδράνειας, «αναλαμβάνουν δράση» και νοιάζονται για το Ναυάγιο είναι παραπλανητικά και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα» .«Παράλληλα, ήδη έχουν εκπονηθεί μελέτες από μηχανικούς του Υπουργείου Τουρισμού για την κατοχύρωση της ασφάλειας των επισκεπτών του αξιοθέατου».«Όσο και να προσπαθούν κάποιοι να σφετεριστούν την προσπάθεια που γίνεται και την οποία εγώ προσωπικά ξεκίνησα από την πρώτη κιόλας μέρα της θητείας μου ως βουλευτής δεν θα τα καταφέρουν αντίθετα η πραγματικότητα πάντα θα τους διαψεύδει».9. Ο Δήμαρχος όσον αφορά τον ισχυρισμό για την «τριετή αδράνεια» της Δημοτικής Αρχής για την Περιοχή θεωρεί ότι ο κ. Βουλευτής δεν επεσκέφθη την τελευταία τριετία την Περιοχή ή την επεσκέφθη αλλά ενδεχόμενοι λόγοι προσωπικής προβολής  δεν του επέτρεψαν να δει την πραγματικότητα.
Ο Δήμαρχος δεν διαψεύδεται από καμία πραγματικότητα αντιθέτως το Λιμεναρχείο χαρακτηρίζει αγαστή τη συνεργασία με το Δήμο στην προσπάθεια ασφαλούς λειτουργίας της Περιοχής, η Επιτροπή και στα δύο της έγγραφα αναφέρεται στην  ανάγκη της συνεργασίας του Δήμου και της ευθύνης που έχει ο Δήμος για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων ή δε Εισαγγελική παρέμβαση ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος σχετικά με την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της Περιοχής σύμφωνα με τις ευθύνες που του αναλογούν.
Η Δημοτική Αρχή είναι απολύτως ικανοποιημένη από την ενημέρωση που είχε από την κα Πρόεδρο της Επιτροπής ότι η οικονομική διαχείριση του «Ναυαγίου δεν είναι αντικείμενο της Επιτροπής.
Αναλαμβάνει τις ευθύνες που της αναλογούν σύμφωνα με το περιεχόμενο των ως άνω εγγράφων και επιπροσθέτως έχει ήδη προβεί στην προμήθεια των απαραιτήτων υλικών για την εγκατάσταση παντός είδους σήμανσης και οριοθέτησης που αφορά  τη θαλάσσια περιοχή σύμφωνα με τη μελέτη του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Λέκκα ή οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.Άμεσα θα γίνει η σχετική εγκατάσταση αυτών και θα ενημερωθεί η Επιτροπή του Υπουργείου Τουρισμού.
Ουδεμία πρόθεση υπάρχει να σφετεριστούμε τις όποιες προσπάθειες για την προσωπική προβολή του κ. Βουλευτή,  εκείνο όμως που δικαιούμεθα είναι να του υπενθυμίσουμε ότι η συμβολή του στην αξιοποίηση του «Ναυαγίου» χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του να μη συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Δήμου ο εκάστοτε Δήμαρχος στην Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του «Ναυαγίου» Ζακύνθου  και να του συστήσουμε το χρόνο που καταναλίσκει για την απαξίωση του Δημάρχου να τον διαθέτει για τη δική του προβολή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Ένα σχόλιο

  1. Αφου νομοθέτησαν με το “κατά παρέκκλισιν” αγνοώντας την τοπική κοινωνία, τώρα ζητάνε βοήθεια.
    Αυτό το Ελληνικό έθιμο με τις πολλές επιτροπές μας έχει καταστρέψει.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *