Ζάκυνθος

Νέες αποκαλύψεις του Δημάρχου Ζακύνθου για διαχείριση απορριμμάτων και εγκλήματα σε βάρος της ΔΕΥΑΖ!

Μετά από πολυήμερη σιωπή και σε απάντηση των επικρίσεων που έχει δεχθεί ο Δήμος για τα προβλήματα στην καθαριότητα και την ύδρευση, ο Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ των άλλων αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την υφιστάμενη κατάσταση και διεκτραγωδεί την κατάσταση που επικρατεί από την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στο Δήμο και λανθασμένων αποφάσεων κατά το παρελθόν στην ΔΕΥΑΖ.

Παράλληλα αποκαλύπτει νέα στοιχεία για την οργάνωση της Καθαριότητας στο Δήμο αλλά και τα προβλήματα που “πνίγουν” την ΔΕΥΑΖ στα σκάνδαλα


Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο κ. Αρετάκης αναφέρει:


ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


Το Σεπτέμβριο του 2019 που ανέλαβε την ευθύνη η νέα Δημοτική Αρχή, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου ήταν τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας με αντικείμενο την πεζή καθαριότητα.


Μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος συνέστησε τη Διεύθυνση Καθαριότητας, όπως είναι σήμερα, με Διευθυντή τον κ. Τουρκάκη και προϊστάμενο του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, σύμφωνα με την «αρχαιότητα», τον κ. Ξενοφώντα Καραβία, οδηγό ΔΕ.


Μετά την κατάργηση του ΦΟΔΣΑ η υπηρεσία αποκομιδής ανετέθει στη διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του ΦΟΔΣΑ περιήλθε στην κατοχή του Δήμου. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από άχρηστα οχήματα και μηχανήματα εκτός από τέσσερα απορριμματοφόρα που είχαν ρωγμές στην σκάφη της υπερκατασκευής και άλλα έξι που θα ήταν δυνατή η επισκευή τους.


Με τη συνδρομή του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» αγοράστηκαν δύο καινούργια απορριμματοφόρα, μία αρπάγη, ένας τράκτορας και μία νταλίκα. Στην κατασκευάστρια εταιρία έγινε αντικατάσταση των τεσσάρων υπερκατασκευών που είχαν διαρροές στις σκάφες.


Υπελογίζετο ότι θα είχαμε αρχάς Ιουνίου δέκα απορριμματοφόρα αποκομιδής έτοιμα για εργασία, δηλαδή δύο τα καινούργια, τέσσερα τα ανακατασκευασθέντα και άλλα τέσσερα τα οποία θα επισκευάζοντο.


Εκ των τελευταίων δύο εστάλησαν ένα στον Ασπρόπυργο με πρόβλημα στο σασμάν και ένα στο Αίγιο με πρόβλημα στον υπολογιστή, διότι δεν ήταν δυνατή η επισκευή τους στη Ζάκυνθο.


Επιπλέον των ανωτέρω εθεωρήθει, αρχάς Μαρτίου, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα προσωπικού, διότι λόγω των προσλήψεων του covid ενενήντα ατόμων, θα είχαμε το συμπλήρωμα που μας χρειάζετο σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Διεύθυνσης Καθαριότητας για τα απορριμματοφόρα και επίσης θα είχαμε δέκα απορριμματοφόρα έτοιμα για την εργασία αποκομιδής.


Αυτές τουλάχιστον οι εκτιμήσεις εγένοντο στο Γραφείο Δημάρχου με τους Προϊσταμένους και τον Διευθυντή.
Παρά ταύτα οι εκτιμήσεις δεν ήταν απολύτως σωστές. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου είχαμε μία συσσώρευση απορριμμάτων χωρίς αποκομιδή, η οποία οδήγησε στο να παρακολουθήσω προσωπικά την επισκευή των απορριμματοφόρων, τρακτόρων και νταλικών και τον Διευθυντή Καθαριότητας να υποβάλλει την 22-6-2022 την παραίτησή του λόγω του ότι δεν είχε περάσει ΚΤΕΟ ο τράκτορας και το επικαθήμενο ΚΗΙ 9093, όπως αναφέρει με ευθύνη του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και ο ίδιος δεν το είχε πληροφορηθεί.


Μετά ταύτα άρχισε η εντατική προσωπική μου προσπάθεια και μέχρι σήμερα έχουν επισκευασθεί και τα τρία μεγάλα τριαξονικά απορριμματοφόρα του Δήμου, οι δύο τράκτορες με τα επικαθήμενα και επανήλθε η ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων.


ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ


Την πολιτική ευθύνη για την επελθούσα, έστω και περιορισμένης διάρκειας, μη αποκομιδή των απορριμμάτων την έχει ο Δήμαρχος.
Η πραγματική όμως αιτία, η οποία δεν αφήνει το Δήμο να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει σωστά είναι η μη δυνατότης πρόσληψης του κατάλληλου και εξειδικευμένου προσωπικού.
Ο Δήμος λειτουργεί σε οριακές συνθήκες με σοβαρότατες συνέπειες σε όλες τις Διευθύνσεις. Στο διάστημα της θητείας της παρούσης Δημοτικής Αρχής έχουν συμβεί πολλές αποχωρήσεις, μετακινήσεις και συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων χωρίς να γίνει καμία πρόσληψη προσωπικού Πανεπιστημιακής Παιδείας ή κάποιας άλλης ειδικότητος από τις αναγκαίες για τη λειτουργία του.


Τούτο σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διοικητικού οφείλεται κυρίως στις χρονοβόρες διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Στην προκειμένη περίπτωση του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων θα έπρεπε να προΐσταται τουλάχιστον υπομηχανικός Μηχανολόγος και όχι οδηγός ΔΕ.


Εάν είχε συμβεί τούτο ασφαλώς δεν θα είχαμε καθυστερήσεις των δέκα μηνών και πλέον για έκδοση αδειών κυκλοφορίας σε καινούργια οχήματα, δεν θα είχαμε έκδοση αδείας κυκλοφορίας του επικαθήμενου με διαφορετικό αριθμό πλαισίου, θα είχαν ιεραρχηθεί και αξιολογηθεί οι ζημιές των οχημάτων, ο χρόνος επισκευής, οι έλεγχοι του ΚΤΕΟ και οι δαπάνες επισκευής, οπότε θα προηγείτο η επισκευή των οχημάτων που ήταν δυνατή εντός της Ζακύνθου και μετέπειτα οι επισκευές που απαιτούσαν συνεργεία εκτός Ζακύνθου.


Ελπίζουμε να μην συμβεί χρονοβόρος καθυστέρηση στην πρόσληψη από τον ΑΣΕΠ του αιτηθέντος προσωπικού την 31-7-2022 καθόσον τούτο έχει ήδη εγκριθεί από τον αρμόδιο Υπουργό και σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η αποκομιδή απορριμμάτων.


• Οι συνεχείς προσλήψεις νέου προσωπικού και κυρίως η εναλλαγή προσώπων στους οδηγούς των απορριμματοφόρων δημιουργούν διαρκείς βλάβες η επισκευή των οποίων είναι δαπανηρή και χρονοβόρα με σοβαρές συνέπειες στην ομαλότητα της αποκομιδής.


• Η μη ανανέωση των συμβάσεων του προσληφθέντος προσωπικού για την αντιμετώπιση του και η πρόσληψη των διμηνητών δημιούργησε μία ολιγοήμερη ανωμαλία στην αποκομιδή.


• Η απότομη αύξηση των απορριμμάτων από 50 τόνους σε 150 τόνους ημερησίως με μη προβλέψιμο όγκο ανά δημοτική ενότητα και η προσαρμογή του προγράμματος αποκομιδής στη νέα πραγματικότητα ώστε να λειτουργήσει πλήρως ικανοποιητικά απαιτούσε κάποιο χρόνο εφαρμογής.


Όλα τα ανωτέρω έχουν επιφέρει μια σύντομη περίοδο ανωμαλίας σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Πιστεύουμε ότι και με την εφεδρεία των δύο επιπλέον οχημάτων που έχουμε προβλέψει την ενοικίασή τους η αποκομιδή θα διενεργείται χωρίς προβλήματα. Έτσι και ο Βουλευτή μας δεν θα ξανακάνει το λάθος να δημοσιεύει φωτογραφίες με απορρίμματα του 2018 σε ανακοινώσεις του που αφορούν το έτος 2022.


ΔΕΥΑΖ-ΝΕΡΟ-ΛΥΜΜΑΤΑ


Έχουμε θετικές εξελίξεις:
Η Εταιρεία-πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας VOLTERRA επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ αποφάσισε να ζητήσει από το Δικαστήριο η ίδια αναβολή της συζήτησης της 6-7-2022 για τα ασφαλιστικά μέτρα με νέα ημερομηνία την 28-9-2022. Μετά την λήψη και μελέτη των χρεώσεων της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα προτείνουμε ρύθμιση της οφειλής. Ήταν μία επιτυχής εξέλιξη για τη ΔΕΥΑΖ δια την οποία δικηγόρος από την Κρήτη που αντιμετωπίζει ανάλογο θέμα μου ζήταγε πληροφορίες για τον τρόπο χειρισμού του.


Η Εταιρία που έκανε προσφυγή για την αναβάθμιση του βιολογικού απέσυρε την προσφυγή, ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός και θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των εργασιών.
Μετά τη διαβεβαίωση ότι το ποσόν του ΦΠΑ θα αποδοθεί στη ΔΕΥΑΖ για την κατασκευή του έργου της τηλεμετρίας, το οποίον θα βοηθήσει τη ΔΕΥΑΖ σημαντικά στις επιμετρήσεις των ενδείξεων των μετρητών στο προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο θα εισαχθεί το θέμα για περεταίρω ενέργειες.


Προσεχώς θα αρχίσει η κατασκευή τριών γεωτρήσεων με πρώτη αυτή στα Πηγαδάκια.
Την 28-6-22 ήρθαν στη Ζάκυνθο οι Μηχανικοί του Υπουργείου Υποδομών για να προετοιμάσουν τη διενέργεια διαγωνισμού για σύνταξη της μελέτης του master-plan της αποχέτευσης του Νησιού. Το έργο αυτό είναι προϋπολογισμού τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (35.000.000 €) και προβλέπει κατασκευή βιολογικού ικανότητος 40.000 μ3.


Έχουμε και αρνητικές εξελίξεις:
Έντονες διαμαρτυρίες για τη διαχείριση των λυμάτων με σοβαρές συνέπειες.
Α: Δύο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν συνδεθεί παράνομα στο αποχετευτικό δίκτυο θα πρέπει υποχρεωτικά να αποξηλωθούν οι συνδέσεις.


Β: Δια τις διαρροές των λυμάτων μεγάλη ευθύνη έχουν τα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΕΥΑΖ με τις σχετικές αποφάσεις τους το 2017 και 2018 να συνδεθούν στο δίκτυο της ΔΕΥΑΖ του Πλάνου μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες από απόσταση πολλών χιλιομέτρων και μάλιστα να συνδεθούν στο δίκτυο και άλλες παρακείμενες παροχές ενώ η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΖ εισηγήθηκε τη μη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης.


Λόγω των μεγάλων επιβαρύνσεων του δικτύου από παράνομες συνδέσεις και της εκ του λόγου τούτου προβλεπόμενης καταστροφής του είμεθα υποχρεωμένοι να αρχίσουμε επισταμένο έλεγχο προς εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Είναι άμεση ανάγκη η ΔΕΥΑΖ να νοικοκυρευτεί, να οργανωθεί και με τις παροχές της να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *