Ζάκυνθος

Κατάθεση πρακτικών της Επιτροπής του Ναυαγίου ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Την κατάθεση των πρακτικών της Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου από τη σύστασή της και εντεύθεν, ζητούν η Τομεάρχης Τουρισμού ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου και ο βουλευτής Κέρκυρας και Αν.Τομεάρχης Τουρισμού ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Αυλωνίτης, με αίτηση τους προς τον Υπουργό Τουρισμού.

Η Τομεάρχης και ο Αν.Τομεάρχης τονίζουν πως πολλά και αμείλικτα είναι τα ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία της Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου, καθώς και για την σκοπιμότητα της δυνατότητάς της για απευθείας αναθέσεις, κατά παρέκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας.

Ακολουθεί το κείμενο της αίτησης κατάθεσης εγγράφων :

Προς τον Υπουργό Τουρισμού

Θέμα : «Κατάθεση πρακτικών Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου από τη σύστασή της και εντεύθεν, και σχετικών με τη λειτουργία αυτής εγγράφων»

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ A 136 – 09.07.2022, η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου, για τη διενέργεια όλων των έργων διοίκησης και διαχείρισης της Πρότυπης Τουριστικής Περιοχής Αξιοποίησης και Προστασίας που αφορούν ενδεδειγμένες ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, αποφυγής κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, συντήρησης, προστασίας και ασφαλούς διαμόρφωσης των διόδων πρόσβασης σε αυτό, δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κάθε έργο ανάθεσης μελετών ή εργασιών για τη συντήρηση και αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, για τη διάνοιξη οδών, την κατάλληλη αντιστήριξη και την ασφαλή διαμόρφωση των διόδων πρόσβασης σε αυτό.

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31.10.2022 και με σκοπό τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ενεργειών προστασίας του Ναυαγίου του προηγούμενου εδαφίου, η Επιτροπή προβαίνει σε αναθέσεις, σύμφωνα με την περ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α` 147) κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, για έργα και μελέτες συντήρησης της παρ. 5, καθώς και για υπηρεσίες φύλαξης και ασφαλούς πρόσβασης της οριοθετημένης ζώνης και οδών πρόσβασης σε αυτήν.

Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και συγκεκριμένα την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών και την Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών, θα παρέχουν «πλήρη υποστήριξη» στις λειτουργίες της Επιτροπής.

Επιπλέον, στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, αντικαθίσταται από μέλος της Επιτροπής ο υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής ή της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, στην συγκεκριμένη περίπτωση τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, από ένα μέλος, χωρίς κάποια ιδιότητα, αρκεί που ορίζεται από τον Υπουργό Τουρισμού, και μάλιστα ασκεί καθήκοντα ως Πρόεδρος της.

Επειδή, πολλά και αμείλικτα είναι τα ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία της Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου, καθώς και για την σκοπιμότητα της δυνατότητά της για απευθείας αναθέσεις, κατά παρέκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας.

Επειδή πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ, αλλά και αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση του άρθρου 88 του ν. Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ A 136 – 09.07.2022) στη Βουλή, ότι οι απευθείας αναθέσεις για μελέτες σχετικά με τη συντήρηση του πλοίου και άλλες παρεμβάσεις στην περιοχή ανέρχονται σε ύψος 2.700.000 ευρώ (!), το δε κονδύλι, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού, έχει εξασφαλιστεί από το υπ. Οικονομικών.

Επειδή, σύμφωνα με δηλώσεις του Πρόεδρου του ΟΑΣΠ και καθηγητή ΕΚΠΑ κ. Ευθύμιου Λέκκα, δεν έχουν ληφθεί υπόψη η άποψη τόσο η δική του όσο και δεκάδων επιστημόνων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εκτελούν ένα μεγάλο πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με σκοπό τη μείωση αυτού του κινδύνου, δηλαδή του κατολισθητικού κινδύνου, και στο Ναυάγιο και σε άλλες περιοχές των Ιονίων. « Με έκπληξη» αναφέρει ο καθηγητής Λέκκας «ακούω ότι ανατίθενται μελέτες, ότι ανατίθενται έργα, χωρίς ούτε καν να ενημερωθούμε. Σας πληροφορώ, ό,τι έργα και να γίνουν ό,τι μελέτες και να γίνουν, με βάση τις εξελισσόμενες διαδικασίες της κλιματικής κρίσης και αυτό που βιώνουμε σε σχέση με την ευστάθεια των πρανών, τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις κατολισθήσεις, θα είναι άκυρα. Ό,τι έργα και να γίνουν, ό,τι μελέτες και να ανατεθούν. Και πραγματικά το ακούω με έκπληξη αυτό. Και το ακούω με έκπληξη, γιατί εδώ και οκτώ χρόνια ασχολούμαι με το Ναυάγιο και ανατίθενται μελέτες σε ανώνυμους μελετητές, οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν τα νέα στοιχεία που επιβάλλει η κλιματική κρίση και επιβάλλουν τα νέα φαινόμενα τα οποία εξελίσσονται… και πραγματικά λυπάμαι… Αυτή τη στιγμή εξελίσσονται εδώ και τρία χρόνια στο Πρόγραμμα ΛΑΕΡΤΗΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά που λέτε (περί έργων και μελετών)».

Κατόπιν των ανωτέρω ,

Αιτούμεθα να κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων:

1. Το σύνολο των πρακτικών της Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου, με τα σχετικά αυτών συνοδευτικά έγγραφα, και το σύνολο τυχόν αλληλογραφίας, οποιασδήποτε μορφής, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της Επιτροπής και την απερχόμενη Πρόεδρο.

2. Το σύνολο των αποφάσεων της Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου σχετικά με την ανάθεση έργων και μελετών σε εταιρείες και μελετητικά γραφεία.

3. Το σύνολο των έργων και μελετών που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται από το πρόγραμμα Λαέρτης (Kαινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) που τρέχει και στην Ζάκυνθο εδώ και χρόνια.

Οι αιτούντες βουλευτές

Νοτοπούλου Κατερίνα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Ένα σχόλιο

  1. DEAR ERMIS
    EPIDI EXOUME TELIOS MA TELIOS -MBERDEFTI-ME TO NAVAGIO (POU PAI PANTOU…TELEFTEA) KAI POLAKIS DIABAZOME GIA TIS (PERIPETIES TOU) EXOME MIA APORIA. POSA XRONIA POSES SIZITISIS POSA EXODA POSI ANAMONI XRIAZETE GIA NA TELIOSI TO THEMA -NAVAGIO? DIOTI KAI TA VOUNA NATAN XARTI KI THALASSA MELANI, PALI DEN THA EFTANAN GIA NA VALOUN TELOS OLLA AUTA. TOW STEPS ! H DIORTHONETE TO SIMEIO POU YPARXI TO SKARI H EGATALIPETE ! BASI EXOUN OSA OI EPISTIMONES PROLEGOUN GIA TO -DISBATO KAI EPIKINDINO-SIMIO TOU NAVAGIOU, KAI OXI KERDOSKOPIKOI STOXOI ! ANADIXTE OLLA TA PANEMORFA TSI ZAKITHOS OLOGIRA TOU NISIOU, KAI -XEKOLISTE- APO APIASTA ONEIRA !!!!! DIOTI O
    ( PANAGIOTIS) MEXRI NA BRETHI H LISI TOU, THAXI PAI STO BYTHO TSI THALASSAS AFOU TON SKEPAZI SIGA SIGA H AMMOS. H -DIAFIMISI-TOU NISIOU DEN PREPEI NA PERISTREFETE SE DIO -AXONES ! LAGANAS-NAVAGIO. DIOTI KAI OI DIO EINAI APIASTA ONEIRA ! THINGING OF IT!
    THANK YOU ERMIS
    MARLA USA

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *