Ζάκυνθος

Ιανός: Προθεσμίες για αιτήσεις αυτοψιών και υποβολή φακέλων

Συνολικά 501 αυτοψίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε σπίτια και επιχειρήσεις της Ζακύνθου που επλήγησαν από τον ΙΑΝΟ  από τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδας. Οι δύο μηχανικοί της Υπηρεσίας θα βρίσκονται και πάλι στο νησί μας την Δευτέρα προκειμένου να συνεχίσουν τις αυτοψίες με βάση τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν και ανέρχονται σε περίπου 300.

Ας σημειωθεί πως πρόκειται για αιτήσεις που αφορούν ζημιές σε κτηριακές εγκαταστάσεις τόσο κατοικιών όσο και επιχειρήσεων  τις οποίες προκάλεσε ο ΙΑΝΟΣ και οι πληγέντες συμπολίτες μας,  εφόσον καθιστούν δικαιούχοι,  μπορούν να επιχορηγηθούν για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών  ή να λάβουν το εφάπαξ βοήθημα που προβλέπεται στο πλαίσιο των «μέτρων ενίσχυσης πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές» που έχουν ήδη αποφασιστεί από την Κυβέρνηση.

Οι παραπάνω αιτήσεις έχουν ξεκινήσει αμέσως μετά την έλευση του Ιανού να υποβάλλονται από τους πολίτες και σύμφωνα με πληροφορίες θα σταματήσουν να συγκεντρώνονται, εφόσον πλέον υπάρχει το ΦΕΚ οριοθέτησης της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου ως πληγείσα περιοχή και συγκεκριμένες προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων αυτοψίας και υποβολής φακέλων για επισκευές.

Ειδικότερα, στο ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 4432 προβλέπεται η «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της  17ης έως και 19ης  Σεπτεμβρίου  2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» από τους Υπουργούς Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών.

Ως πληγείσα οριοθετείται ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, ενώ σημειώνεται πως το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.).

Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες  που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι πληγέντες και πιο συγκεκριμένα οι 3 μήνες προθεσμία από τη δημοσίευση του ΦΕΚ  για την υποβολή αίτησης για αυτοψία και οι 12 μήνες προθεσμία για την υποβολή φακέλου μελέτης για την χορήγηση χρηματοδότησης για την επισκευή των κτηρίων.

Συγκεκριμένα ο/η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις φυσικές καταστροφές του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου.

Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτιρίου που έχει πληγεί από τις φυσικές καταστροφές του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας απόφασης. Επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη προθεσμία αφορά και σε αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *