Ζάκυνθος

Η Πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώνει – Από 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος

Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης προς τους πολίτες, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου , έχοντας ως στόχο την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς για ξένες περιουσίες και κυρίως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής , τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων και τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου, σας ενημερώνει ότι :

1.1 Κάθε θερινή – αντιπυρική περίοδο από 01 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, η Π.Υ. και το Π.Κ. της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου επεμβαίνουν σε πολλές Αγροτοδασικές πυρκαγιές, όπου στο σύνολο τους προκαλούν ανά περίπτωση ζημιές. «Οι αμιγώς αγροτικές πυρκαγιές οφείλονται σε χρήση γυμνής φλόγας από αγρότες με σκοπό την καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας, τον καθαρισμό βάτων και την καύση συσσωρευμένων απορριμμάτων κυρίως κλαδέματα από δενδρώδεις καλλιέργειες».

1.2 Βάσει της 1 / 2020 Πυροσβεστικής Διάταξης της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ιονίων Νήσων , από 01- 05 – 2020 έως και 31 – 10 – 2020 α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι , λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 568 / 1 25347/20 – 01 – 2004 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (Β’142), επιτρέπεται κατά την διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου , ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική , που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία , η καύση αγροτικών εκτάσεων υπό τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναγράφονται σε αυτή. Λόγω των κλιματολογικών και καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου στη χώρα μας. Παρακαλούνται οι αγρότες , οι μελισσοκόμοι , οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, να μην εκτελούν εργασίες στην ύπαιθρο με χρήση φωτιάς , προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια.

1.3 Όσον αφορά τις περιπτώσεις καύσης συσσωρευμένων απορριμμάτων κυρίως από κλαδέματα δενδρώδους καλλιεργειών (ελιές , αμπέλια , κ.λ.π) , υπενθυμίζουμε ότι κατά την διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου) α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι , λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο. Επειδή οι περισσότεροι αγρότες καταφεύγουν στην καύση ή στην απόρριψη των κομμένων κλαδιών στα σκουπίδια ή σε άλλους ανεξέλεγκτους χώρους , τους ενημερώνουμε ότι οι πρακτικές αυτές πλέον δεν είναι εφαρμόσιμες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αλλά και με την εναρμονισμένη ελληνική νομοθεσία. Με τις πρακτικές αυτές κάνουμε ζημιά στο περιβάλλον και το κυριότερο , γινόμαστε υπαίτιοι πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών με ότι συνεπάγεται αυτό. Μια σωστή διαχείριση συσσωρευμένων κλαδεμάτων χωρίς την χρήση καύσης, θα αποτελούσε η χρήση μηχανημάτων θραύσης αυτών ή κατόπιν συνεννόησης των αγροτικών συνεταιρισμών με τους Ο.Τ.Α. για την εφαρμογή ενός προγράμματος διαχείρισης των προϊόντων κλαδέματος, με μεταφορά τους σε συγκεκριμένα σημεία.

1.4 Σχετικά με το κάπνισμα των μελισσών, δραστηριότητα που αφορά τους μελισσοκόμους, υπενθυμίζουμε την Πυροσβεστική Διάταξη 9 / 2000 , άρθρο 2 , παρ. 7 που απαγορεύει τέτοιου είδους δραστηριότητα κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και των προϋποθέσεων του άρθρου 9 της ίδιας Διάταξης.

1.5 Αναφορικά με την εκτέλεση «θερμών εργασιών» (ηλεκτροσυγκόλληση, εργασία με χρήση φλόγας , θερμότητας, σπινθήρων , κ.λ.π.) σε υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους , εφιστούμε την προσοχή των εργαζομένων και την εφαρμογή από τους υπεύθυνους των οριζομένων στην Πυροσβεστική Διάταξη 7 / 1996.

1.6 Σε κάθε περίπτωση επιλαμβάνεται το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αυτεπάγγελτα, συντάσσεται δικογραφία. Σε περίπτωση σύλληψης, δράστη – υπαιτίου πυρκαγιάς, ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου (σύλληψη δράστη, απολογία κατηγορουμένου και παραπομπή του στον Εισαγγελέα), ενώ επιβάλλονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

1.7 Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες προκειμένου να λάβουν άδεια καύσης υπολειμμάτων καλλιέργειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία , για τα χρονικά διαστήματα που περιγράφονται ανωτέρω , θα πρέπει, μαζί με την αίτηση να προσκομίσουν έγγραφο από το τοπικό τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, όπου τους επιτρέπει την καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας βάση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, της Νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς Πολλαπλής Συμμόρφωσης , των προστατευόμενων περιοχών Natura και τα λοιπά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους και να τηρήσουν τα προβλεπόμενα στις Πυροσβεστικές Διατάξεις 9/2000 και 9Α /2005 και σύμφωνα με την 87834/31-07-2015 (ΑΔΑ: Β8ΔΒ46ΨΧΞΧ-Ε04) εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Πολλαπλή Συμμόρφωση 2015 Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ελέγχου», όπως αυτή συμπληρώθηκε με το υπ΄ αριθμ. 133657/17.12.2015 (ΑΔΑ:7ΩΡΞ46ΨΧΞΧ-ΤΑΠ) έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

1.7.1 Οι παραβάτες των ανωτέρω, δηλαδή οι αγρότες που δεν προβαίνουν σε έκδοση άδειας καύσης σε υπολείμματα καλλιέργειας, πέρα του εγκλήματος του εμπρησμού όπως περιγράφεται στον Ποινικό Κώδικα και διώκεται με ποινές φυλάκισης, πρόστιμα κ.λ.π, διαπράττουν και παράβαση των ανωτέρω (Πυροσβεστικών Διατάξεων 9/2000 και 9Α /2005 και Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής) , όπου βάση του 133657/17-12-2015 εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβλέπεται, η ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, για κάθε αγροτική πυρκαγιά με υπολείμματα καλλιέργειας, προκειμένου να γίνουν (από τον ΟΠΕΚΕΠΕ) ενέργειες σχετικές με επιβολή χρηματικών προστίμων στους εκμεταλλευτές αγροτικών εκτάσεων, επί του συνόλου των αγροτικών επιδοτήσεων που λαμβάνουν και λοιπές κυρώσεις, για την μη τήρηση από αυτούς, του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει την εφαρμογή όλων των προβλεπομένων κυρώσεων για «Μη ορθή διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών».

1.7.2 Οι δικαιούχοι αγρότες παύουν να δικαιούνται εξισωτική αποζημίωση (επιδότηση) γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όταν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ασχέτως καταδίκης τους (δηλαδή υπάρχουν ενδείξεις ενοχής αξιόποινων πράξεων των ίδιων ή μελών των οικογενειών τους), π.χ. για καύση σιτοκαλαμιών, υπολειμμάτων καλλιέργειας καλαμποκιού, ρυζιού κ.λ.π. , οι ίδιοι αποβάλλονται από το μέτρο και υποχρεώνονται στην επιστροφή του συνόλου των ποσών που έχουν εισπράξει σαν αχρεωστήτως καταβληθέντα (άρθρα 9 & 15 της Κ.Υ.Α. 693/7-3-08, ΦΕΚ 393/Β/2008).

1.7.3 Η απώλεια εισοδήματος για τους εκμεταλλευτές αγροτικών εκτάσεων σε περίπτωση καύσης αγροτικών εκτάσεων ακόμη και σε περίπτωση που δεν προκληθούν ζημιές σε τρίτους, μέσω της ενημέρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για επιβολή προστίμων είναι πιθανότατη καθώς πλήττουν το σύνολο των αγροτικών ενισχύσεων που λαμβάνουν. Ενώ σε περίπτωση επανάληψης κατά τα επόμενα έτη, τα αρχικά πρόστιμα πολλαπλασιάζονται και μπορούν να επιφέρουν την αποβολή του εκμεταλλευτή από το καθεστώς ενισχύσεων.

1.7.4 Το ίδιο ισχύει για τους Κτηνοτρόφους και την περίπτωση πρόκλησης Δασικών πυρκαγιών με σκοπό την βελτίωση βοσκότοπων και συγκεκριμένα : Εφόσον πρόκειται για δασική έκταση ή δάσος, η καμένη περιοχή κηρύσσεται ως αναδασωτέα (άρθρο 41 του Ν.998/1979). Κοινοποιείται άμεσα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η απόφαση κήρυξης της έκτασης ως αναδασωτέας, προκειμένου να εξαιρεθεί από την οικονομική ενίσχυση που δίνονταν στους κτηνοτρόφους για τα ζώα των οποίων έβοσκαν εκεί πριν την πυρκαγιά και στο εξής απαγορεύεται η βόσκηση, όπως επίσης αποκλείεται οποιαδήποτε μορφή ενέργειας και επέμβαση σε αυτήν (άρθρο 105 παρ. 1 του Ν.Δ. 86 / 1969), ενώ οι παραβάτες των ανωτέρω, τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο (άρθρο 70 του Ν.998/1979).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

2.1 Ενόψει και της έναρξης της Αντιπυρικής περιόδου έτους 2020 , παρατηρείται ο μη καθαρισμός μεγάλου αριθμού οικοπέδων τόσο εντός των οικισμών, όσο και εκτός οικισμών, στα οποία μάλιστα υπάρχει αυτοφυής ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό γεγονός που θα δημιουργήσει και κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιών. Υπενθυμίζουμε προς όλους τους συμπολίτες μας την υποχρέωση καθαρισμού αυτών , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 4 / 2012. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τους ιδιοκτήτες κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 94 , παράγραφος 1, εδάφιο 26 του Ν. 3852 / 2010 , επιλαμβάνεται ο Δήμος , με αυτεπάγγελτο καθαρισμό και επιβολή προστίμων.

2.2 Απαιτείται η προσοχή από όλους τους αγρότες και ελαιοπαραγωγούς της Π.Ε. Ζακύνθου για τις ενέργειες Διαχείρισης της αυτοφυούς χλωρίδας (απομάκρυνση ξερών χόρτων), σύμφωνα και με τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, που θα πρέπει να κάνουν στα αγροτεμάχια και ελαιοπερίβολά τους, αφού η εργασία αυτή αποτελεί έργο πυροπροστασίας προς αποφυγή πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς καθώς επίσης και κλαδεύσεις ελαιοδέντρων σε σημεία της αγροτικής οδοποιίας , όπου εμποδίζεται η πρόσβαση των Πυροσβεστικών οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλουν όχι μόνο στην προστασία της περιουσίας τους, αλλά και στην προστασία του γύρω περιβάλλοντος.

ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

3.1 Καλούμε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για το σημείο, όπου βλέπουμε την πυρκαγιά.

Ø Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Ø Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

3.2 Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Επίσης, στα καρτοτηλέφωνα δεν απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο μας δείχνει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνήστε στο 112.

Ο  Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ζακύνθου
Χρήστος Π. Καλογερόπουλος
Πύραρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *