Ζάκυνθος

ΕΘΠΖ: Παραγωγή προϊόντων από τις Προστατευόμενες Περιοχές NATURA

Ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. ενημερώνει ότι βρίσκεται προς το παρόν σε διαβούλευση το πρότυπο AGRO 9 «Παραγωγή προϊόντων Προστατευόμενων Περιοχών NATURA», το οποίο δημιουργήθηκε από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Το ανωτέρω πρότυπο είναι απόρροια μακροχρόνιων αιτημάτων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Π.Π.) της Ελλάδας για τη δημιουργία ενός προτύπου αγροτικών προϊόντων εντός σημαντικών περιοχών για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας τόσο σε εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εντούτοις ο περιορισμός της περιοχής παρέμβασης / πεδίο πιστοποίησης του συγκεκριμένου πρότυπου AGRO 9 μόνο σε περιοχές Natura 2000, οδηγεί στον αποκλεισμό αγροτικών περιοχών που εντάσσονται σε περιοχές αρμοδιότητας Εθνικών Πάρκων, αλλά βρίσκονται εκτός Δικτύου NATURA.

Ενδεικτικά, εντός του χώρου του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, το 50% της χερσαίας έκτασης αποτελείται από αγροτικές περιοχές που βρίσκονται εκτός Δικτύου NATURA 2000, αλλά εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών που προβλέπει η σχετική Εθνική Νομοθεσία (π.χ. ν. 1650/1986 όπως ισχύει). Κατά συνέπεια, το πρότυπο δεν έχει δυνατότητα εφαρμογής σε μια ιστορική περιοχή για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώς ενώ ο χαρακτηρισμός προστατευόμενων χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών στη Ζάκυνθο συνέβαλε σημαντικά στην αποτελεσματική προστασία απειλουμένων ειδών, όπως η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta και ευαίσθητων οικοτόπων της ευρύτερης περιοχής του κόλπου Λαγανά. Ανάλογες περιπτώσεις υφίστανται και σε άλλες περιοχές που εποπτεύονται από Φορείς Διαχείρισης, όπως στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού και στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου αποφάσισε (αρ. απόφασης Δ.Σ. 10/2021) να υποστηρίξει την εφαρμογή του Προγράμματος AGRO 9 «Παραγωγή προϊόντων προστατευόμενων περιοχών NATURA», στο σύνολο των Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και όχι μόνο στις Προστατευόμενες Περιοχές που ανήκουν στο Δίκτυο Natura 2000.

Συγκεκριμένα η εφαρμογή του Συστήματος AGRO9 στο σύνολο των Προστατευόμενων Περιοχών (Π.Π.) συμβάλει άμεσα στους σκοπούς και στόχους της δημιουργίας τους, καθώς:

  1. Ενισχύει την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας από τις αρνητικές επιδράσεις της συμβατικής αγροτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τους  ευρωπαϊκούς στόχους αλλά και τους εθνικούς.
  2. Ενισχύει τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου και αποτρέπει τις αλλαγές χρήσεων γης, μέσω της διαφοροποίησης του αγροτικού προϊόντος που παράγεται εντός των Π.Π, καθώς η περιβαλλοντική προσφορά του αγρότη αναγνωρίζεται και έχει οικονομικό όφελος για αυτόν.
  3. Δρα ως αντισταθμιστικό όφελος στην τοπική κοινωνία και για τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Π.Π. ενώ συμβάλει στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.
  4. Η αναγνωρισιμότητα (brand name) νέων προϊόντων από τους καταναλωτές εξαρτάται από α) την ποιότητα των προϊόντων και β) την εμπορία/ προώθησή τους. Με την ειδική ονομασία «προϊόντα Προστατευόμενης Περιοχής», δημιουργείται ένα προϊόν το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών, καθώς η προστασία των φυσικών οικοτόπων αποτελεί όχι μόνο επιλογή μιας ολοένα αυξανόμενης ομάδας ανθρώπων, αλλά και πολιτικών/ στρατηγικών επιλογών Θεσμών Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας κλίμακας.
  5. Συνάδει με Πολιτικές και Στρατηγικές που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, Νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική, κλπ), ώστε να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος έως το 2050, αλλά και στο ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει για την προστασία της Βιοποικιλότητας σε Παγκόσμιο Επίπεδο, μέσω της υλοποίησης της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) για την προστασία των  Φυσικών Πόρων και την ανάσχεση της Κλιματικής Αλλαγής, με τον Αγροτικό Τομέα να επικρατεί σε όλες τις προσεγγίσεις.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *