Ζάκυνθος

Δίωξη για απιστία αντιμετωπίζει ο Δήμαρχος αν ο Δήμος δεν εισπράξει ενοίκιο από το καφέ του Κινηματογάφου

Νέα στοιχεία για την λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφους έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης μετα την πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία το καφεστιατόριο που δημιουργήθηκε στο χώρο του δημοτικού κινηματογράφου δεν μπήκε ποτέ σε δημόσιο διαγωνισμό, δεν αποδίδεται μίσθωμα για την λειτουργία του, δεν έχουν καταβληθεί εδώ και εννέα χρόνια τέλης διαφήμισης, όπως ορίζει το μισθωτήριο συμβόλαιο, καταστράφηκε η εξωτερική όψη του δημοτικού κινηματογράφου που είναι διατηρητέο κτίριο και ο ίδιος αντιμετωπίζει  την προοπτική να διωχθεί από την Αποκεντρώμενη διοίκηση για την μη εφαρμογή της νομιμότητας στη συγκεκριμένη μίσθωση.

Επι πλέον ο κ. Αρετάκης κάνει γνωστό ότι η επιχείρηση «Κόκκινος Βράχος» έχει υποβάλλει εναντίον του Δημάρχου  εξώδικες προσκλήσεις και μηνυτήριες αναφορές, κοινοποιούμενες στον Εισαγγελέα Ζακύνθου, για απιστία εις βάρος του Δήμου επειδή δεν εισπράττεται ενοίκιο από την λειτουργία του κυλικείου ως ανεξάρτητη επιχείρηση και επειδή η παραπάνω επιχείρηση υφίσταται αθέμιτο ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του κ. Δημαρχου αναφέρονται τα εξής:

Για την λειτουργία του κινηματογράφου  «ΦΩΣΚΟΛΟΣ» και του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί επ΄ονόματι της εταιρείας: «ΣΤΙΓΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

Με την υπ΄αριθ.268/2011 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1)      Την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου δια την λειτουργία του κινηματογράφου «ΦΩΣΚΟΛΟΣ» μετά του κυλικείου του σε ήδη διαμορφωμένο χώρο δια τον σκοπό αυτό από κατασκευής του κτιρίου στο Πνευματικό Κέντρο και

2)      Την  συγκρότηση της Επιτροπής που διενήργησε την δημοπρασία.

Η προσφορά που κατετέθη από τον ανάδοχο της εταιρείας «ΣΤΙΓΜΑ Α.Ε.» ήτο 7% επί της εκάστοτε τιμής του εισιτηρίου αφαιρούμενου του ΦΠΑ και του Φόρου δημοσίων θεαμάτων.

Είναι ως συνάγεται από τα ανωτέρω γεγονός ότι δεν ετέθη σε διαγωνιστική διαδικασία η λειτουργία επιχείρησης προχείρου γεύματος – ετοίμου φαγητού εντός του χώρου του κινηματογράφου με το συνημμένο διάγραμμα ροής που απαιτεί την διάθεση μεγάλων επιφανειών και την λειτουργία κουζίνας ψησίματος και μαγειρέματος εντός της εισόδου του κινηματογράφου για εκατοντάδες πελάτες του  κυλικείου του κινηματογράφου.

Το ότι δεν ετέθη σε διαδικασία δημοπρασίας άλλη επιχείρηση εκτός του κινηματογράφου φαίνεται από το γεγονός ότι το μίσθωμα ήτο επί της τιμής των εισιτηρίων του κινηματογράφου και μόνο διότι αυτοί εθεωρούντο πελάτες κατά την διαγωνιστική διαδικασία  και όχι οι χιλιάδες θαμώνες της κεντρικότερης πλατείας της πόλεως της πλατείας Σολωμού, που εξυπηρετούνται σήμερα από την επιχείρηση προχείρου γεύματος –ετοίμου φαγητού της εταιρείας «ΣΤΙΓΜΑ Α.Ε.»

Το υπογραφέν συμφωνητικό μίσθωσης αναγράφει:

    1.  Σκοπός της μίσθωσης ορίζεται η λειτουργία κινηματογραφικής αίθουσας και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείο) από την εκμισθώτρια. Η αναγραφή «και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος» μόνο ως χαρακτηρισμός της λειτουργίας του «κυλικείου» από άποψη υγειονομικής προστασίας του πολίτη έχει νόημα εφόσον σε  αυτή την κατηγορία ελέγχων ανήκει το κυλικείο και επ΄ ουδενί έχει την έννοια της δημιουργίας ξεχωριστής επιχείρησης διότι αφενός το «κυλικείο» είναι παρακολούθημα του κινηματογράφου και σκοπό έχει την εξυπηρέτηση των πελατών του κινηματογράφου και μόνον και αφετέρου εάν προεβλέπετο από την διαγωνιστική διαδικασία ξεχωριστή επιχείρηση θα έπρεπε να προβλέπεται ξεχωριστό μίσθωμα και μάλιστα πολύ υψηλό λόγω της θέσεως.

Επιπλέον απόδειξη ότι στο συμφωνητικό ο όρος αναφορά στο κυλικείο ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είχε μόνο χαρακτήρα κατηγορίας ελέγχου και όχι επιχείρησης είναι ότι ο τότε Δήμαρχος κ. Στέλιος Μποζίκης με την υπ΄αριθ. πρωτ.: 8167/28-02-2013 απόφασή του χορηγεί άδεια λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής εντός του κυλικείου κινηματογράφου «ΦΩΣΚΟΛΟΣ» ολικού εμβαδού 8 (οκτώ) τ.μ., αίθουσα πελατών 0 (μηδέν) τ.μ. για εξυπηρέτηση 0 (μηδέν) ατόμων και υπαίθριο χώρο 0 (μηδέν) τ.μ. για 0 (μηδέν) άτομα συνολικά δηλ. η επιχείρηση είναι  παρακολούθημα του κινηματογράφου (κυλικείο) διότι τους μόνους πελάτες που έχει είναι οι πελάτες του κινηματογράφου και κανείς άλλος βάσει του συμφωνητικού, οπότε ορθώς αποφάσισε δια την χορήγηση αυτής της άδειας ο τότε Δήμαρχος.

Επιπλέον απόδειξη ότι το κυλικείο δεν αποτελεί βάσει του μισθωτηρίου ξεχωριστή επιχείρηση αναψυχής από τον κινηματογράφο είναι τα αναγραφόμενα στην από 27/01/2017 συνημμένη αίτηση της εταιρείας «ΣΤΙΓΜΑ Α.Ε.» προς την οικονομική επιτροπή: «η αρμόδια υπηρεσία έχει διατυπώσει ενστάσεις για την επιχείρηση αναψυχής (κυλικείο) του κινηματογράφου καθώς και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  επειδή δεν αναγράφονται αυτά στις σχετικές ανακοινώσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση του κινηματογράφου  (αρ.πρωτ.42164/10-10-2011) και 44642/31-10-2011».

Το περίεργο είναι πως η αρμόδια Υπηρεσία άλλαζε άποψη χωρίς να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή καθόσον αναζήτησα την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και δεν ανευρέθη στο φάκελο της εταιρείας  «ΣΤΙΓΜΑ Α.Ε.» και τελικώς εχορηγήθη στην εταιρεία η υπ΄αριθ. 4611/18-05-2017 άδεια λειτουργίας υγειονομικού καταστήματος με έδρα και βοηθητικές εγκαταστάσεις εντός της εισόδου του κινηματογράφου «Φώσκολος» και παραχώρηση 228 τ.μ. πλατείας Σολωμού δια να εξυπηρετεί όχι μόνο τους πελάτες του Κινηματογράφου αλλά γενικώς όλους τους πολίτες.

Η εταιρεία «ΣΤΙΓΜΑ Α.Ε.» έχει παραβιάσει ανεπίτρεπτα τους όρους του συμφωνητικού από το έτος 2013 έως σήμερα με σημαντική ζημία για τον Δήμο και προφανώς με ευθύνη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παράγραφος Η του συμφωνητικού έχει ως κατωτέρω:

«Εκτός από την καθοριζόμενη αποζημίωση χρήσης των κοινοχρήστων χώρων, ο πλειοδότης θα υποχρεούται να καταβάλει στο Δήμο Ζακύνθου και τα κατά τις κείμενες διατάξεις οφειλόμενα τέλη διαφήμισης για το σύνολο της διαφημιστικής επιφάνειας επί της οποίας ο ανάδοχος αποκτά μόνιμο δικαίωμα χρήσης και  ασχέτως της χρήσης. Για να χορηγηθεί στον πλειοδότη η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια διαφημίσεων, θα πρέπει τα τέλη αυτά να καταβάλλονται πριν από την διενέργεια των διαφημίσεων του πλειοδότη και θα υπολογίζονται σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν κατά τον χρόνο διενέργειας της εκάστοτε διαφήμισης, όπως οι συντελεστές  αυτοί καθορίζονται από το νόμο ή από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται από το Δήμο στον πλειοδότη τα νόμιμα τέλη και πρόστιμα. Η παράλειψη ή άρνηση  άμεσης καταβολής των τελών διαφημίσεως και των τυχόν επ΄ αυτών προστίμων θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της υπογραφείσας σύμβασης και κήρυξης εκπτώτου του πλειοδότη. Η παράλειψη καταβολής των τελών διαφημίσεως στην αρχή κάθε έτους και στο σύνολο της διαφημιστικής επιφανείας αποτελεί  λόγο εκπτώσεως».

Η εταιρεία ουδέποτε κατέβαλλε τα δημοτικά τέλη διαφήμισης όπως αναγράφεται στο συμφωνητικό  σε χρονική διάρκεια 9(εννέα)ετών και τούτο κατά το συμφωνητικό είναι λόγος έκπτωσης.

Η παράγραφος Γ των συμφωνητικών έχει ως κατωτέρω:

«Απαγορεύεται στην μισθώτρια κάθε παρέμβαση εις το μίσθιο που ασκεί ουσιώδη ή μη επίδραση στο αρχιτεκτονικό σχέδιο του κτιρίου ή στην στατική επάρκεια αυτού. Απαγορεύεται πάσα τροποποίηση ή μεταβολή των χώρων του μισθίου, οποιασδήποτε δε ενεργηθείσα άνευ εγγράφου  αδείας του εκμισθωτή, υποχρεώνει την μισθώτρια εις επαναφοράν στην προτέρα κατάσταση δαπάναις της.»

Παραταύτα από το έτος 2015 άρχισε να μεθοδεύεται με ευθύνη πάλι των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου μια ακατανόητη, αδικαιολόγητη και αποκρουστική αρχιτεκτονική καταστροφή της όψης της ισογείου εισόδου του κτιρίου με κλείσιμο της μια κύριας θύρας, με μετατροπή του χώρου αναμονής του  κινηματογράφου σε παρασκευαστήριο τροφών 17 τ.μ. με κουζίνα και λοιπούς βοηθητικούς χώρους με 228 τ.μ. πλατείας δια τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ένα άνοιγμα φεγγίτου στον τοίχο από όπου παρεδίδοντο οι παραγγελίες στα όρθια επί του πεζοδρομίου από γκαρσόνια της επιχείρησης.

Τούτο προφανώς γίνεται διότι η επιχείρηση του κυλικείου δεν έχει δική της θύρα εισόδου και εξόδου αλλά χρησιμοποιεί την ίδια με τον κινηματογράφο.

Αυτή την εικόνα δυστυχώς παρουσιάζει το ιστορικό κτήριο του Δήμου στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης.

Οι μετατροπές και τροποποιήσεις του ύψους και του εσωτερικού του κινηματογράφου εγένοντο μετά από μία παράνομη άδεια μικρής κλίμακας, γνωμοδότησης της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης από τον τότε Δήμαρχο το έτος 2017.

Η άδεια μικρής κλίμακας είναι παράνομη διότι κατετέθη από τον ενοικιαστή  την εταιρεία «ΣΤΙΓΜΑ Α.Ε.» και όχι από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου «Δήμος Ζακύνθου» ο οποίος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα κατάθεσης αδειών που αφορούν  την κατασκευή οικοδομικών επεμβάσεων εντός του κτιρίου του οποίου ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης, δηλ. η εταιρεία «ΣΤΙΓΜΑ Α.Ε.» συμπεριφέρθη ως ιδιοκτήτης του κτιρίου και όχι ως ενοικιαστής που είναι.  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου παρανόμως την έκαναν αποδεκτή και ελέγχονται διότι εδέχθησαν αίτηση και εχορήγησαν άδεια κατασκευής έργων μικρής κλίμακας από ενοικιαστή χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη που είναι ο Δήμος και όχι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα  Αδειών Καταστημάτων. 

Ο Δήμος από την λειτουργία της νέας επιχείρησης δεν εισέπραττε ενοίκιο με σημαντική ζημία. Ο Δήμος κατέβαλε το 2016 συνολικώς περίπου 65.000€  δια εξοπλισμό του κινηματογράφου ΦΩΣΚΟΛΟΣ.

Η επιχείρηση «Κόκκινος Βράχος» έχει υποβάλλει εναντίον του Δημάρχου τρεις εξώδικες προσκλήσεις και μηνυτήριες αναφορές κοινοποιούμενες στον Εισαγγελέα Ζακύνθου  δια απιστία εις βάρος του Δήμου καθόσον δεν εισπράττεται ενοίκιο από την λειτουργία του κυλικείου ως ανεξάρτητη επιχείρηση και δια του λόγου τούτου υφίσταται αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το υπ΄αριθ.81201/04-06-21 έγγραφό της μας ζητά να απαντήσουμε εάν νομίμως λειτουργεί η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος από την εταιρεία «ΣΤΙΓΜΑ  Α.Ε.» και σε διαφορετική περίπτωση σε ποιες ενέργειες  έχει προβεί ο Δήμος για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Μετά από τις νόμιμες εισηγήσεις η απασχόληση του Δ.Σ. με το θέμα αυτό  την οποία υποστήριζε αρχικά και ο Δήμαρχος δεν αιτιολογείται,  λόγω της ειδικής σοβαρότητος που απαιτείται δια να ασχοληθεί το Δ.Σ. όπως προβλέπει η Νομοθεσία, καθόσον δεν επιδιώκεται ούτε συζητείται η λειτουργία του Κινηματογράφου «Φώσκολος» αλλά απεναντίας επιδιώκεται η νομιμότης της λειτουργίας της επιχείρησης  προχείρου γεύματος –ετοίμου φαγητού της εταιρείας «ΣΤΙΓΜΑ Α.Ε.»  λόγω της υπ΄αριθ. 4611/18-05-2017 άδειας λειτουργίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω γεγονότα και τις απαντήσεις της Προϊσταμένης κ. Λιβέρη στα αιτήματα του Δημάρχου η οποία θεωρείται και εισήγηση της στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ως η ίδια μου εγνώρισε, η άποψη του Δημάρχου είναι:

1) Ανάκληση της υπ΄ αριθ.. 4611/18-05-2017 άδειας λειτουργίας ξεχωριστού υγειονομικού καταστήματος και λειτουργία του «κυλικείου» ως συμπλήρωμα, παρακολούθημα του κινηματογράφου «Φώσκολος».

2) Ο Δήμος να υποβάλλει αγωγή εις βάρος της εταιρείας  «ΣΤΙΓΜΑ Α.Ε.» επιζητώντας την αποζημίωση του δια την μη καταβολή ενοικίων δια την επιχείρηση προχείρου γεύματος –ετοίμου φαγητού της εταιρείας «ΣΤΙΓΜΑ Α.Ε.» και αποζημίωση δια τα τέλη διαφήμισης σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *