Ζάκυνθος

Αναβλήθηκε για 2η φορά το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του Ναυαγίου

Για μία ακόμα φορά αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία επρόκειτο να συζητηθεί το ναυάγιο και να ληφθεί απόφαση για την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης.

Σήμερα δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο Πνευματικό Κέντρο και δεν υπήρξε απαρτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να συγκληθεί άλλη φορά για το ίδιο θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο ενώ ο Δήμαρχος δήλωσε στον –Ε- ότι συνεχίζει για την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης τον οποίο θα  προωθήσει ο Δήμος.

Εν τω μεταξύ από την πλευρά της κυβέρνησης και μετά τις παλινωδίες που υπήρξαν με το νομοθετικό πλαίσιο, τώρα αναμένεται να ψηφιστεί τροπολογία η οποία θα προβλέπει αντί για σύσταση Ανώνυμης εταιρείας, τη δημιουργία Επιτροπής Τουριστικής Αξιοποίησης

Η τροπολογία εισάγεται στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης». Είναι το άρθρο 9 που περιλαμβάνει «μέτρα προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου» και αναφέρει μεταξύ άλλων:

Η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ως εξής:

α) ένα (1) μέλος ορίζεται από τον Υπουργό Τουρισμού και έχει την ιδιότητα του

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής ή της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,

β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

γ) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τον Δήμο Ζακύνθου,

δ) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τους υφιστάμενους τοπικούς συλλόγους ξενοδόχων και

ε) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ζακύνθου.

Ειδικά, για τη λήψη αποφάσεων σε Θέματα διαχείρισης και διοίκησης της οριοθετημένης ζώνης της παρ. 1, που αφορούν στη διαμόρφωση, συντήρηση ή χρήση αιγιαλού ή παραλίας, συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Για τη διενέργεια όλων των έργων διοίκησης και διαχείρισης της Πρότυπης Τουριστικής Περιοχής Αξιοποίησης και Προστασίας που αφορούν ενδεδειγμένες ενέργειες Προστασίας του περιβάλλοντος, αποφυγής κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, συντήρησης, προστασίας και ασφαλούς διαμόρφωσης των διόδων πρόσβασης σε αυτό, η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κάθε έργο ανάθεσης μελετών ή εργασιών για τη συντήρηση και αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, για τη διάνοιξη οδών, την κατάλληλη αντιστήριξη και την ασφαλή διαμόρφωση των διόδων πρόσβασης σε αυτό. Η χρηματοδότηση των μελετών και των έργων αυτών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού με ειδική χρηματοδότηση που του χορηγείται για τον σκοπό αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι συμβάσεις ανάθεσης μελετών και έργων για τους σκοπούς του παρόντος υπογράφονται από τον Υπουργό Τουρισμού.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις δημιουργείται νέος φαύλος κύκλος καθώς από τη μία θα λειτουργεί Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης (με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης) και από την άλλη Φορέας Διαχείρισης (με πρωτοβουλία του Δήμου.

Α.Ξ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *