Ζάκυνθος

Ανακοίνωση Ν. Αρετάκη για τα έργα: “Απαντήσεις σε αντιπολίτευση και διαπλεκόμενους”

Με μία μακροσκελή ανακοίνωση που έδωσε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα ο Δήμαρχος, γνωστοποιεί πως κάθε εβδομάδα θα ενημερώνει για την πορεία των έργων, επισημαίνοντας πως ταυτόχρονα θα δίνεται απάντηση σε πάσης φύσεως διαπλεκόμενους.

Η ανακοίνωση του Δημάρχου καταγράφει τα έργα που ολοκληρώθηκαν και αυτά που είναι σε εξέλιξη.

Ακολουθεί τμήμα της ανακοίνωσης που αναφέρει τα ακόλουθα:

Η Δημοτική Αρχή ξεκινά από σήμερα να δημοσιοποιεί τα πεπραγμένα της σε εβδομαδιαία δελτία  ενημέρωσης των δημοτών, αφενός για να συμπληρώσει τη συχνά ελλειμματική  πληροφόρηση του Πολίτη, αφετέρου δε για να αποκαταστήσει την αντικειμενική αλήθεια όταν αυτή επιχειρείται να αποσιωπηθεί ή να αλλοιωθεί από το σύνολο σχεδόν των αντιπολιτευόμενων Παρατάξεων με την παραπληροφόρηση γνωστών διαπλεκόμενων συμφερόντων…

Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ:

1.Ηλεκτρική παροχή στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων στο Λίβα, προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ .

2.Οδός αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή Λίβα, προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ .

3. Επισκευές δημοτικών οδών, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ .

4. Αγροτική οδοποιία , προϋπολογισμού επτακοσίων σαράντα  χιλιάδων (740.000) ευρώ.

5. Κατασκευή Παιδικών Χαρών, προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

6. Επισκευή Παιδικών Σταθμών προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.

7. Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (περιοχή «Ξεχωριάτη» κλπ), προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) ευρώ.

8. Αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

9. Επισκευές Σχολείων, προϋπολογισμού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

10. Επισκευές Νεκροταφείων, προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

11. Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από Άγιο Λέοντα έως Εξωχώρα, προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.

12. Αγορά απορριμματοφόρων και λοιπού εξοπλισμού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ.

13. Κλειστό Γυμναστήριο Παναγούλας, προϋπολογισμού εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες  (114.000) ευρώ.

ΙΙ.ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:

1.Κατασκευή Εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στο Λίβα προϋπολογισμού δεκαπέντε εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων (15.206.000) ευρώ.

2.Ανάπλαση «Λαϊκών Κατοικιών» προϋπολογισμού τετρακοσίων  πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ.

3.Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου προϋπολογισμού πεντακοσίων πενήντα  χιλιάδων (550.000) ευρώ.

4.Ανάπλαση οδού Ταβουλάρη προϋπολογισμού πεντακοσίων  πενήντα χιλιάδων (550.000) ευρώ.

5. «Οpen Mall», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων  χιλιάδων (1.900.000) ευρώ.

6. Αποκατάσταση και ανάπλαση Δημοτικών Χώρων, προϋπολογισμού τριακοσίων  χιλιάδων (300.000) ευρώ.

7. Επισκευή και συντήρηση  δημοτικών οδών (Καλαμάκι, Τερτσέτη κλπ.) προϋπολογισμού επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων και τριάντα (782.030) ευρώ.

8.Αναβάθμιση βιολογικού Πόλης, προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ.

9. Γήπεδα, προϋπολογισμού τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσαρα (315.994) ευρώ.

ΙΙΙ.ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ:

1. Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.

2. «Πράσινο Σημείο»,  διαλογή απορριμμάτων στην πηγή, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων (1.900.000) ευρώ.

3. Γήπεδο Αγίου Κύρηκα  προϋπολογισμού  εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ.

4. Ράμπες πρόσβασής στη θάλασσα και υποστηρικτικών υποδομών για ΑμεΑ σε τέσσερεις παραλίες του Νησιού, προϋπολογισμού διακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων (225.000)ευρώ.

5. Αγωγός Ύδρευσης οδού Φιλικών προϋπολογισμού εννιακοσίων χιλιάδων (900.0000 ευρώ.

6. Αγωγός Ύδρευσης Λούχα-Γύρι, προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.

7. Αποκατάσταση ενετικής Βαρδιόλας στο «Μικρό Νησί», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο (60.952) ευρώ.

8. Αποκατάσταση και ανάπλαση δημοτικών χώρων άθλησης και αναψυχής Δήμου Ζακύνθου, προϋπολογισμού τετρακόσιες πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά (405.957) ευρώ.

9. Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων προϋπολογισμού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

10. Μέτρα βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθηση ποιότητας νερού για το Δήμο Ζακύνθου προϋπολογισμού τετρακόσιες δεκατρείς χιλιάδες οχτακόσια πενήντα τέσσερα (413.854) ευρώ.

11. Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα της ΔΕΥΑΖ προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων επτακόσια είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ (2.722.926).

12. Ανάπλαση πλατείας Φιολιτίου και μετατροπή του παροπλισμένου μονοθέσιου Σχολείου σε Μουσείο Ιστορικής Μνήμης, ανάπλαση πλατείας Μπόχαλης, εργασίες συντήρησης και επισκευών Λόφου Στράνη, τετρακόσιες εικοσιεννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά (429.999) ευρώ.

13. Ναυαγοσώστες και ναυαγοσωστικός εξοπλισμός, προϋπολογισμού εννιακοσίων είκοσι οκτώ (928.000) χιλιάδων ευρώ.

14. Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση οδικού δικτύου, προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.

15. Προμήθεια εξοπλισμού Ναυαγοσωστών προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων (10.000) ευρώ.

IV.ΕΡΓΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ:

Καθαρισμός παραλιών, υλικά εξοπλισμού γηπέδων, επισκευές δημοτικών κτιρίων, ανακατασκευή Πεζοδρομίων, οδική ασφάλεια και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου (λακούβες, πινακίδες κ.α.), περιφράξεις, επισκευές θεάτρων, κατασκευές σταμπωτών, τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση φρεατίων, κατασκευή οστεοφυλακίου, ανάπτυξη ευροζωνικών δικτύων Wi-Fi, κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων, διάνοιξη και καθαρισμός τάφρων, ανακαίνιση Πνευματικού Κέντρου και Δημαρχείου Βολιμών, κατασκευή ειδικού Σχολείου ΕΝΕΓΗΛ, παρεμβάσεις  σε διδακτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επισκευές «Ξενοπούλειου Βιβλιοθήκης», κοπή δέντρων, διαμορφώσεις πυροσβεστικών δασικών οδών, καθαρισμός χώρων εναπόθεσης ογκωδών (χωματερών), προμήθεια και χρήση στις διάφορες δημοτικές ενότητες οικοδομικών υλικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, ξυλείας, μορφοσιδήρου  κλπ.

Θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε έργα καθημερινότητας με τη συμμετοχή των τοπικών Προέδρων.

2 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *