Ζάκυνθος

ΦΕΚ στις 31/12/12 “πάγωσε” τα σχέδια του Δήμου για την γέφυρα!

Ως «κίνηση εντυπωσιασμού» χαρακτήρισε για ακόμη μια φορά ο Αντιπεριφερειάρχης Διονύσης Μυλωνάς, την απόφαση που πήρε πριν από λίγες ημέρες το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακυνθίων για παρεμβάσεις στη γέφυρα του Αγίου Χαραλάμπη.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο κ. Μυλωνάς, σε ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 31 Δεκεμβρίου, προβλέπεται πως προς το παρόν δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις αρμοδιότητες που έχουν Δήμοι και Περιφέρειες και ως εκ τούτου η αρμοδιότητα για το επαρχιακό δίκτυο παραμένει στις αιρετές Περιφέρειες.

Το συγκεκριμένο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 256, περιλαμβάνει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία ρυθμίζει κατεπείγοντα θέματα αρμοδιότητας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο χρόνος έναρξης άσκησης αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους Δήμους, ελέω… Καλλικράτη, θα προσδιοριστεί από αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων, οι οποίες αφενός δεν έχουν εκδοθεί, αφετέρου ουδείς γνωρίζει το πότε θα εκδοθούν.

Ο κ. Μυλωνάς, μιλώντας στην εφημερίδα μας, στηλίτευσε για ακόμη μια φορά τον τρόπο εφαρμογής του Καλλικράτη, ενώ ειδικά για το θέμα της γέφυρας, σχολίασε πως το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακυνθίων… βιάστηκε να πάρει αποφάσεις.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφορούσε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, ώστε τις πρώτες ημέρες του 2013 να ξεκινήσουν εργασίες για την απομάκρυνση των τσιμεντόλιθων και των κιγκλιδωμάτων από την γέφυρα του Αγίου Χαραλάμπη.

Το ζήτημα, θυμίζουμε, είχε προκαλέσει νέους τριγμούς στις σχέσεις Δήμου και Περιφέρειας, αφού το συγκεκριμένο έργο αποτελεί αρμοδιότητα της αιρετής Περιφέρειας.

«Πλέον ισχύει αυτό που φανταζόμουνα και είχα προβλέψει: Ο Καλλικράτης μπορεί να περιέγραφε κάποια χρονοδιαγράμματα, αλλά δυστυχώς αυτά δεν μπορούν να τηρηθούν! Δυστυχώς και αυτός ο Νόμος αντιμετωπίζει προβλήματα από την πρώτη ημέρα που δημιουργήθηκε. Ο Καλλικράτης, πέρα από τις μεταρρυθμίσεις σε Δήμους και Περιφέρειες, προέβλεπε πως μια σειρά από αρμοδιότητες θα μεταφέρονταν από το Κράτος στις Περιφέρειες και από τις Περιφέρειες στους Δήμους. Παράλληλα όμως προβλεπόταν και κάποια θεσμική αλλά και οικονομική στήριξη, αλλά και προγράμματα που αφορούσαν ιδιαίτερα νησιωτικές περιφέρειες. Αρμοδιότητες που περίμεναν κάποιοι να περιέλθουν στους Δήμους από 1/1/2013, όπως οι επαρχιακοί δρόμοι, μέσα από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, παραμένουν ως έχουν» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης, συμπληρώνοντας πως αυτό ισχύει μέχρι νεοτέρας.

«Κάτι αντίστοιχο έγινε και με τις αρμοδιότητες για την μεταφορά των μαθητών! Στην Ελλάδα όμως ουδέν μονιμότερο του προσωρινού» σχολίασε ακόμη.

Ο κ. Μυλωνάς, ειδικά για τις αποφάσεις του Δήμου για τη γέφυρα του Αγίου Χαραλάμπη, τόνισε πως ελήφθησαν μόνο για λόγους εντυπωσιασμού.

«Είναι ένα έργο που κατασκευάστηκε με τρόπο που δεν περιποιεί τιμή για  τον εργολάβο που το ανέλαβε. Ο δήμος πήρε απόφαση να κάνει κάτι για το οποίο δεν είχε αρμοδιότητα! Η κατάσταση σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες παραμένει ως έχει, δεν ισχύει όμως το ίδιο και για την γέφυρα, καθώς το έργο της αποκατάστασης έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ!» ανέφερε.

 

 

ΤΟ ΦΕΚ

 

Το ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 256, στο οποίο δημοσιεύεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέρει ως προς τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται:

Κεφάλαιο Α΄

Υπουργείο Εσωτερικών

Άρθρο 1

Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94,95 και 204 του ν. 3852/2010

Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του ν.3852/2010 (Α΄87), που τους μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζόμενων στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 206 του ίδιου Νόμου, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών σε θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίζονται και ζητήματα μεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους δήμους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ζήτημα.

Με όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται αναλόγως ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους, των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζόμενων στην περ. α. της παρ.1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη.
Μέχρι και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παρ. 2,3 και 4 της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του ανωτέρου Νόμου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας.

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα με τα ανωτέρω καταργείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *