Ζάκυνθος

ΥΕΝ για ρυπάνσεις: Αίτημα από το χειμώνα στο Υγειονομικό για ελέγχους με χρώμα στις δεξαμενές

19 έλεγχοι μέχρι στιγμής στα ημερόπλοια και 22 δικογραφίες για θαλάσσια ρύπανση

Συνολικά 22 δικογραφίες έχουν σχηματιστεί το τελευταίο διάστημα από την Λιμενική Αρχή Ζακύνθου μετά από καταγγελίες για θαλάσσιες ρυπάνσεις και το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος που τις τελευταίες ημέρες μονοπωλεί την επικαιρότητα.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας εκδόθηκε ένα αναλυτικό Δελτίο Τύπου το οποίο αναφέρεται στις ενέργειες του Λιμεναρχείου για τη θαλάσσια ρύπανση αλλά και τους ελέγχους που διενεργούνται ειδικά στα ημερόπλοια, η πλειοψηφία των οποίων δε διαθέτει συστήματα βιολογικών καθαρισμών, αλλά δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων.

Σε ότι αφορά τους ελέγχους, το ΥΕΝ ενημερώνει για τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβρη αλλά και για επιτόπιους ελέγχους που ξεκίνησαν με την έναρξη της σεζόν και έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε συνολικά σε 19 περιπτώσεις .

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει γίνει γνωστό από το Υπουργείο είναι πως από το χειμώνα υπάρχει αίτημα προς το Υγειονομικό Τμήμα της Περιφέρειας ώστε να συνεργαστούν για να τεθεί στις δεξαμενές λυμάτων των ημεροπλοίων ειδικό χρώμα, ώστε να υφίσταται εργαλείο εντοπισμού σε περίπτωση απόρριψης στη θάλασσα.

Την αναλυτική ενημέρωση από το ΥΕΝ θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες υπηρεσίες ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για το αντικείμενο των ελέγχων αλλά και τα αποτελέσματα, καθώς το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας.

Η ανακοίνωση του ΥΕΝ:

Mε αφορμή δημοσιεύματα Μέσων Ενημέρωσης της Ζακύνθου για την ευθύνη του Λιμεναρχείου, αναφορικά με περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επισημαίνει:

Στην περιοχή δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Ζακύνθου κατά την παρούσα ελλιμενίζονται και δραστηριοποιούνται σαράντα-τέσσερα (44) επιβατηγά, τουριστικά πλοία/σκάφη (ημερόπλοια) εφοδιασμένα με Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (ΠΠΡΛ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ 400/96 (ΦΕΚ Α’ 268/06-06-1996). Εξ αυτών, τα πέντε (05) έχουν σύστημα επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός) και τα υπόλοιπα τριάντα-εννέα (39) δεξαμενή συγκέντρωσης λυμάτων. Τα εν λόγω Πιστοποιητικά, μετά την έκδοση ή τη θεώρησή τους -κυρίως από Νηογνώμονες στην προκειμένη- προσκομίζονται στα Γραφεία Επιθεώρησης-Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Λιμεναρχείου για έλεγχο και τήρηση σχετικού αρχείου για κάθε πλοίο/σκάφος.

Σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Ζακύνθου δραστηριοποιείται και ένας ικανός αριθμός όμοιου είδους πλοίων/σκαφών από όμορες περιοχές, αλλά και σημαντικός αριθμός έτερων τύπων και ειδών πλοίων/σκαφών (π.χ υπό καθεστώς ναύλωσης, ιδιωτικά αναψυχής, εκμισθούμενα υπό τον αριθμ. ΓΚΛ 38 κ.ά). Ενδεικτικά μνημονεύεται ότι, κατά το έτος 2018 και μόνο στο λιμένα Ζακύνθου εξυπηρετήθηκαν περί τα δύο χιλιάδες πλοία/σκάφη, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες.

Επίσης, τόσο στο στενό Κυλλήνης-Ζακύνθου, όσο και στο στενό Κεφαλληνίας-Ζακύνθου υφίσταται μεγάλη κίνηση ναυσιπλοΐας, ενώ οι δυτικές ακτές της Νήσου αποτελούν την κύρια «θαλάσσια οδό» εξυπηρέτησης της ναυτιλίας και ιδίως ως προς τις πορείες των πλοίων από και προς την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος με την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο (ενδεικτικά Σουέζ) και τη Μαύρη Θάλασσα.

Ως προς τα θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις και καθήκοντα, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου από τον Οκτώβριο του 2018 (προπαρασκευαστικά) έως και σήμερα, και ορμώμενο από το γεγονός ότι και κατά τα προγενέστερα έτη -σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο- έχει επιληφθεί επί διαφόρων τρόπων κατά αρμοδιότητα σε θέματα που αφορούν την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και ειδικά από λύματα, έχει προβεί στις κάτωθι ενέργειες (προληπτικές/κατασταλτικές):

-Από τα Γραφεία Επιθεώρησης-ΠΘΠ, διενεργούνται και τακτικοί και έκτακτοι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι (απαιτούμενος χρόνος ελέγχου κατά μέσο όρο 4-5 ώρες) από μέλη και στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, τόσο εν όρμω, όσο και εν πλω (με το περιπολικό σκάφος), για την διαπίστωση της εν γένει ορθής λειτουργίας/διαδικασίας που αφορά κυρίως τα λύματα των ημερόπλοιων. Σημειώνεται ότι, έως την 21/06/2019 έχουν διενεργηθεί δέκα-εννέα (19) έλεγχοι και συνεχίζονται σε εντατικούς ρυθμούς.

-Οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες των ημερόπλοιων υποχρεούνται κατόπιν ενεργειών μας, όπως μας ενημερώνουν εγκαίρως για την παράδοση λυμάτων, να μας αποστέλλουν την σχετική απόδειξη παράδοσης και αντίστοιχα να διενεργούν εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου/σκάφους τους, καθώς επίσης με το πέρας του ημερήσιου πλου τους να αναγράφουν ομοίως στο ημερολόγιο το υπόλοιπο λυμάτων επί του πλοίου τους. Οι συγκεκριμένες ενέργειες που προγραμματίστηκαν και υλοποιούνται κατά το έτος 2019, αποσκοπούν στην κατά δυνατόν αυτοπρόσωπη παρουσία στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ κατά την παράδοση λυμάτων και στο να ελέγχεται πληρέστερα και εκτενέστερα η διαχείριση των λυμάτων σύμφωνα με την νομοθεσία.

—-Αναμένεται σε συνεργασία με το Υγειονομικό Τμήμα της Περιφέρειας να τεθεί στις δεξαμενές λυμάτων των ημεροπλοίων ειδικό χρώμα, ώστε να υφίσταται εργαλείο εντοπισμού σε περίπτωση απόρριψης στη θάλασσα (έχει αιτηθεί η συνεργασία ήδη από το χειμώνα 2019).

5) Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου τις τελευταίες ημέρες, έχει μεταβεί και επιληφθεί σε τριάντα-επτά (37) καταγγελίες για πιθανές ρυπάνσεις σε διάφορες περιοχές της νήσου (εκ των οποίων οι 11 με αρνητικά αποτελέσματα κατά τον επιτόπιο μακροσκοπικό έλεγχο από στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), ήτοι στο σύνολο των δηλωθέντων καταγγελιών (στη συντριπτική πλειοψηφία προφορικών), ενώ ενημερώνονται και εγγράφως για το σύνολο των προαναφερομένων οι συναρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές (Εισαγγελία, Περιφέρεια, Δήμος, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο –κατά περίπτωση, Υπηρεσίες ΕΛ.ΑΣ κ.λ.π). Από το Λ/Χ Ζακύνθου έχουν ανοίξει είκοσι-δύο (22) φάκελοι δικογραφίας (με συσχέτιση κατόπιν και στενής συνεργασίας και εντολών-οδηγιών της οικείας Εισαγγελικής Αρχής) και βρίσκονται σε διάφορα στάδια εννέα υποθέσεις διοικητικών κυρώσεων.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

One Response

  1. Αγαπητοί κύριοι η μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης είναι το ποτάμι στην περιοχή Αγίου Χαραλάμπη πασιφανές και οφθαλμοφανές από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα από τις υπηρεσίες
    Είναι ντροπή να ψάχνουμε ψύλλο στα άχυρα το 99 τοις εκατό της ρύπανσης στη Ζάκυνθο προέρχεται από την εκβολή του ποταμού μην ψάχνουν μακριά είναι δίπλα τους Δεν χρειάζεται ούτε χρώμα ούτε κάποιος να τους το ανάδειξη ας κάνουν οι υπηρεσίες τη δουλειά τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *