Κόσμος

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΜΕΡΚΕΛ – ΣΑΡΚΟΖΙ: Μια νέα – σκληρή – Ευρώπη γεννιέται!

 Σε πλήρη συμφωνία κατέληξαν για τις αλλαγές στους όρους λειτουργίας της Ευρωζώνης κατά τη χθεσινή τους συνάντηση η καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

 

Στηνκοινήσυνέντευξητύπου, πουέδωσανοιδύοηγέτες, ογάλλοςπρόεδροςείπεότιηχώρατουκαιηΓερμανίααποφάσισανότιαπαιτείταιναδημιουργηθείμιανέαευρωπαϊκήΣυνθήκη, πουθααποτρέπειτηνεπανάληψηκρίσεωνόπωςησημερινή.

Οι δυο ηγέτες έδειξαν να έχουν ευθυγραμμιστεί σε όλα ανεξαιρέτως τα μέτωπα.

Μέρκελ και Σαρκοζί έκαναν λόγο για ανάγκη εποπτείας των προϋπολογισμών των χωρών-μελών του ευρώ καθώς και αυτόματη επιβολή κυρώσεων στις χώρες με δημοσιονομικό έλλειμμα που υπερβαίνει το όριο του 3% του ΑΕΠ, όπως προβλέπεται από την συνθήκη του Μάαστριχτ.

Από πλευράς της η γερμανίδα καγκελάριος τόνισε πώς η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβει χώρα την Πέμπτη και την Παρασκευή η Ευρωζώνη θα πρέπει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του ευρώ.

Όπως επισήμανε, οι συνθήκες του ευρώ χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θα προβλέπουν «φρένο» στη συσσώρευση χρέους από όλες τις χώρες-μέλη. Διευρίνισε δε ότι η εθελοντική περικοπή χρέους θα ισχύσει κατ’ εξαίρεση μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας ενώ σε ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον η Ευρωζώνη θα λειτουργεί όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

ΗΜέρκελαποσαφήνισεότιοιδιαρθρωτικέςαλλαγέςπουθαπροβλέπειηνέαΣυνθήκηθαπρέπειναπροβλέπεισαφήκαικοινάόριαγιαχρέουςγιατακράτη-μέλητηςευρωζώνηςκαιεπίσηςέναμόνιμοΤαμείοΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας, τοESMπουθαπροκύψειμετάαπότοEFSFκαι, όπωςείπεηΜέρκελ, στόχοςόλωνείναινααρχίσειναλειτουργείαπόταμέσατου 2012. Ημεγάληείδησησεό,τιαφοράτοESMείναιότιοιαποφάσειςστοΜόνιμοΤαμείοθαλαμβάνονταικατάπλειοψηφίακαιόχιομόφωνα. 


ΓιατηναντιμετώπισητηςσοβούσαςκρίσηςοΣαρκοζίείπεότιτοΔιεθνέςΝομισματικόΤαμείο (ΔΝΤ) θααποκτήσειένανενισχυμένορόλο. ΟρόλοςτηςΕυρωτράπεζας (EΚΤ) ωςθεματοφύλακατηςσταθερότηταςτωντιμώνδενπρόκειταιναδιευρυνθεί, ξεκαθάρισεογάλλοςπρόεδροςπροσθέτονταςότι «η έκδοση ευρωομολόγων δεν τίθεται υπό συζήτηση».

ΑίσθησηπροκαλείηπροσπάθειατηςΜέρκελνακαθησυχάσειτιςευρωπαϊκέςπρωτεύουσεςενόψειτηςπροοπτικήςναοδηγούνταιοιχώρες-μέληπουπαραβιάζουντουςνέους, κοινούςδημοσιονομικούςκανόνες, αυτομάτωςστοΕυρωπαϊκόΔικαστήριο. 


Σύμφωνα με την κα. Μέρκελ, θα ήταν πιο λογική η αλλαγή των συνθηκών και για τις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ αλλά μπορεί να γίνει σε πρώτη φάση μόνο για τις 17 χώρες-μέλη της Ευρωζώνης.

Η κα. Μέρκελ απέρριψε για μια ακόμα φορά την ιδέα ενός ευρω-ομολόγου και τόνισε πως επιθυμεί την πραγματοποίηση μηνιαίων συνεδριάσεων του Eurogroup με ατζέντα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωζώνης.

 

Εξαίρεση το ελληνικό κούρεμα 


Αναφερόμενηστησυμμετοχήιδιωτώνπιστωτώνστηδιαγραφήχρεών, ηΑνγκελαΜέρκελεπανέλαβεότιτομοντέλοπουεφαρμόστηκεγιατηδιαγραφήελληνικούδημοσίουχρέουςαποτελείμια «ειδικήπερίπτωση» καιότιστομέλλονανάλογεςπρωτοβουλίεςθααναλαμβάνονταιμεβάσηταδεδομένατουΔΝΤ. «ΘέλουμεοιδιαδικασίεςαυτέςναλαμβάνουνχώραμεβάσητοΔΝΤ», είπεχαρακτηριστικάηκαγκελάριος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *