Ζάκυνθος

Στ. Κοντονής: Συνεχώς μειούμενος ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου

 

Ο Βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής κατέθεσε στη Βουλή στις 30/7 ερώτηση σχετικά με την ανάγκη αύξησης των πιστώσεων και του μόνιμου προσωπικού του Νοσοκομείου. Η ερώτηση κατατέθηκε στις 30 Ιουλίου και βάζει τα ζητήματα της μείωσης του προϋπολογισμού και της κατάργησης των οργανικών θέσεων που οδηγεί σε παραλυσία και αδυναμία λειτουργίας.

Ολόκληρη η ερώτηση αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν παρασχεθεί (έγγραφο 2882/29-5-2014 του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου),  οι πιστώσεις των προϋπολογισμών για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013 ως προς το νοσοκομείο  ανήλθαν σε 4.700.000,00 ευρώ και 4.068.000,00 ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι εγκεκριμένες πιστώσεις για το 2014 ανέρχονται σε 3.008.461 ευρώ και είναι μειωμένες σε σχέση με το 2012 κατά 36 % περίπου και σε σχέση με το 2013 κατά 26 %. Όπως θα εκτεθεί παρακάτω, αυτή η μεγάλη μείωση των πιστώσεων καθιστά την εφεξής λειτουργία του νοσοκομείου απολύτως ανέφικτη ή πάντως προβληματική. Ήδη, η μεταφορά του νοσοκομείου από το έτος 2012 σε νέες εγκαταστάσεις  συνολικού εμβαδού 18.500 τ.μ. (περίπου 4 φορές μεγαλύτερη έκταση σε σχέση με το παλαιό νοσοκομείο)   έχει προκαλέσει νέες  αυξημένες δαπάνες για την επισκευή-συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά 255.000 ευρώ και αύξηση της δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κατά 300.000 ευρώ σε σχέση με το παλαιό νοσοκομείο.

Όμως, το οξύτερο πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει καθοριστικά την (μη) λειτουργική ικανότητα του νοσοκομείου αφορά την κατάργηση οργανικών θέσεων σε εφαρμογή του άρθρου 33 ν. 4024/ 2011. Ειδικότερα, καταργήθηκαν

Α) τρεις (3) θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, που αντιστοιχούν στο 42,86 % των οργανικών θέσεων.

Β) τρεις (3) θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΤΕ, που αντιστοιχούν στο 27,28 % των οργανικών θέσεων.

Γ) δέκα τέσσερις (14) θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, που αντιστοιχούν στο 32,56 % των οργανικών θέσεων.

Δ) δέκα τρεις (13) θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, που αντιστοιχούν στο 34, 21 % των οργανικών θέσεων. Από τις εναπομείνασες οργανικές θέσεις παραμένουν κενές 21, δηλαδή το 31,82 % των οργανικών θέσεων.

Όπως είναι προφανές, η αποψίλωση αυτή των οργανικών θέσεων καθιστά τις υπηρεσίες του νοσοκομείου  και ιδίως τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου απολύτως μη λειτουργικές και μη καλύπτουσες τις υπαρκτές ανάγκες και έχει επιβάλει προσωρινές λύσεις όπως :  η μετακίνηση στην διοικητική υπηρεσία μιας υπαλλήλου ΤΕ Λογιστικής και ενός υπαλλήλου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από το Κ.Υ. Κατοσταρίου, οι οποίοι, ενδεχομένως, μετά την ψήφιση του ν. 4238/2014  για την δημόσια υγεία να αποχωρήσουν από το νοσοκομείο. Επίσης, και άλλες διοικητικές ανάγκες καλύπτονται προσωρινά με αποσπάσεις από άλλες υπηρεσίες και εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού από άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Επίσης, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η συνταξιοδότηση έξι τουλάχιστον υπαλλήλων λόγω γήρατος.  Είναι, όμως, απολύτως σαφές ότι η μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό θα αυξήσει κατά πολύ τις απαιτούμενες πιστώσεις για το νοσοκομείο για την λειτουργία του σε 24ωρη βάση, αφού δραστηριότητες του νοσοκομείου θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες με αποτέλεσμα : α) να χρειάζονται κατ’ ελάχιστον 40.000 ευρώ ετησίως για την διάθεση φαγητού β) 45.000 ευρώ ετησίως για φύλαξη γ) 600.000 ευρώ ετησίως για υπηρεσίες καθαριότητος και δ) 30.000 ευρώ ετησίως για πλύσιμο ιματισμού.

Επίσης, η πίστωση για φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ορθοπεδικό υλικό και αντιδραστήρια έχει μειωθεί πολύ σημαντικά από το 2012 ως το 2014. Μόνον η πίστωση για φάρμακα έχει μειωθεί το 2013 σε σχέση με το 2012 κατά 15,47 % και το 2014 σε σχέση με το 2012 κατά 55,42 %. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί σημαντικές ελλείψεις στο νοσοκομείο σε σχέση με τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι στο νοσοκομείο χρησιμοποιούνται φάρμακα υψηλού κόστους και αυξητικές ορμόνες, τα οποία είναι πολύ ακριβά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο έχει ιδιαίτερα μεγάλες ανάγκες, καθώς καλύπτει έναν πληθυσμό 45.000 κατοίκων του νησιού, ο οποίος λόγω τουριστικής προσέλευσης τετραπλασιάζεται το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα και υπό το υπάρχον επίπεδο πιστώσεων να μην μπορεί το νοσοκομείο να καλύψει τις ανάγκες του νησιού.

Εκτός από το μεγάλο θέμα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου και στις διοικητικές και στις νοσηλευτικές λειτουργίες του  (ειδικά ως προς τον κλάδο της νοσηλευτικής υπηρεσίας έχει αποσταλεί στην 6η ΔΥΠΕ από 10/6/2014 σχετικό ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο επισημαίνει την κάλυψη των οργανικών θέσεων της Ν.Υ. μόνον κατά 54,5 %, με  109 καλυμμένες θέσεις επί υπαρκτών 200 οργανικών θέσεων  πλέον δώδεκα (12) οργανικών θέσεων του ΠΕΔΥ με καθεστώς εξάμηνης προσωρινής μετακίνησης), προκύπτει άμεση και επείγουσα ανάγκη να αυξηθούν οι πιστώσεις για το έτος 2014 έγγραφο του ιδίου του νοσοκομείο :

Για φάρμακα κατά 153.000 ευρώ. Αξίζει, εδώ, να σημειωθεί ότι η μέση μηνιαία κατανάλωση φαρμάκων για το Α’ τρίμηνο του 2014 έχει ανέλθει σε 63.773, 66 ευρώ, ενώ για το 2012 ανήρχετο σε 99.000 ευρώ και για το 2013 σε 96.580 ευρώ.

Για ορθοπεδικό υλικό κατά 60. 618,30 ευρώ.

Για χημικά-αντιδραστήρια –αιμοδοσία κατά 150.000 ευρώ.

Για υγειονομικό υλικό κατά 100.000 ευρώ.

Για την κάλυψη του outsourcing, δηλαδή την κάλυψη των αναγκών για αμοιβές παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά 946.092, 10 ευρώ, με δεδομένη και την γιγάντωση λήψης υπηρεσιών από ιδιώτες λόγω των κενών του νοσοκομείου.

Για την κατηγορία «λοιπά» , δηλαδή Δ.Ε.Η., ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη κατά 832.591 ευρώ. Και συνολικά, κατά τους υπολογισμούς της διοίκησης του νοσοκομείου, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να κρίνει τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας του, η πίστωση για το έτος 2014 πρέπει να αυξηθεί, ώστε να φθάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας, κατά 2.242.301, 40 ευρώ.

Όπως επισημαίνει η ίδια η διοίκηση του νοσοκομείου, η μη κάλυψη των παραπάνω προϋποθέσεων μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη λειτουργική παραλυσία του νοσοκομείου και έως και στο κλείσιμο αυτού. Άρα, πρέπει να προχωρήσει άμεσα τόσο η κάλυψη των οργανικών θέσεων –και μάλιστα όχι με προσωπικό του Π..Ε.Δ.Υ., όπως εν μέρει συμβαίνει σήμερα- όσο και η αύξηση του προϋπολογισμού κατά τα ανωτέρω προαναφερθέντα μεγέθη.

Επισημαίνουμε και την από 25-10-2012 (α/κ 3451/2012) παλαιότερη ερώτησή μας ως προς τα λειτουργικά προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να καλυφθούν οι μη καλυμμένες οργανικές θέσεις του Νοσοκομείου και μάλιστα με πιο μόνιμο τρόπο και να καλυφθούν άμεσα οι αυξημένες διοικητικές και νοσηλευτικές ανάγκες αυτού;

2. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αυξηθούν οι πιστώσεις για το Νοσοκομείο κατά το προαναφερθέν ποσόν των δυο εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα δυο χιλιάδων τριακοσίων ενός ευρώ και σαράντα λεπτών ( 2.242.301,40 ευρώ), το οποίο κρίνει ως απολύτως απαραίτητο εν όψει των αυξημένων αναγκών η σημερινή διοίκηση του Νοσοκομείου;

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *