Κοινωνία

Στους Δήμους τα πρόστιμα για τις χωματερές

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να «περάσει» στους δήμους τα πρόστιμα που θα επιβάλλει μέσα στο επόμενο διάστημα το Ευρωδικαστήριο για χωματερές και λύματα, τιμωρώντας την απροθυμία της Αυτοδιοίκησης.
Με αφορμή την πρόσφατη καταδίκης της χώρας μας για τον ΧΥΤΑ στο Σκοπό της Ζακύνθου, τα υπουργεία Οικονο-μικών και Περιβάλλοντος λαμβάνουν τις σχετικές πρωτο-βουλίες.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο επιμερισμός των ευρωπρο-στίμων που θα επιβληθούν στην Ελλάδα για χωματερές και λύ-ματα «στους υπαίτιους φορείς» προβλέφθηκε στον νόμο 4042/12 και εξειδικεύτηκε προ ημερών με κοινή απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2113Β). Οπως ορίζει:
• Το πλήρες ποσό των προστίμων που θα καταλογίσει στην Ελ-λάδα το Ευρωδικαστήριο για τις χωματερές και τα λύματα θα με-ταβιβαστεί στους υπαίτιους, δήμους ή (σπανιότερα) Περιφέρειες.
• Στις περιπτώσεις ομαδικών παραβάσεων (εκεί, δηλαδή, όπου οι παραβάτες είναι πολλοί) το πρόστιμο θα επιμερίζεται.
• Ο επιμερισμός θα βασίζεται κατά 40% στο πληθυσμιακό μέγε-θος του δήμου και κατά 60% στον βαθμό συμμόρφωσης. Στην περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης ο υπαίτιος απαλλάσσεται. Με τον τρόπο αυτό η Πολιτεία επιβραβεύει δήμους που δραστη-ριοποιήθηκαν και δημιούργησαν τις υποδομές.
• Η πρόοδος του κάθε δήμου θα πρέπει να πιστοποιείται, λ.χ., με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων ενός ΧΥΤΑ, τη δημοπράτησή του, την πιστοποίηση εργασιών εν εξελίξει κ.λπ.
• Οσον αφορά τη διαδικασία, την απόφαση για τον καταλογισμό (ή επιμερισμό) των προστίμων θα λαμβάνει το υπουργείο Εσω-τερικών. Στην περίπτωση προστίμων που αυξάνονται ημερησί-ως, το ΥΠΕΚΑ θα ζητά από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις πληροφόρηση για τη δρομολόγηση ή μη λύσης και την πορεία αυτής, με βάση την οποία θα υπολογίζει την οφειλή.
• Στην περίπτωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «τα οφειλόμενα ποσά παρακρατούνται κατά τη διαδικασία κατανο-μής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων» (ΚΑΠ).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *