Ελλάδα

Στη Βουλή ο ΧΥΤΑ του Σκοπού από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Tο καυτό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων θέτουν με επίκαιρη επερώτηση προς τους υπουργούς  Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Ανάπτυξης, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.  Πρώτο στη λίστα των προβλημάτων είναι το θέμα του ΧΥΤΑ στο Σκοπό για το οποίο βρισκόμαστε κατηγορούμενοι στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ερώτημα αφορά την ακολουθούμενη πολιτική στην προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του εν λόγω τομέα.

Όπως αναφέρεται στην επερώτηση «οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν στη διαχείριση απορριμμάτων όλα αυτά τα χρόνια από τις κυβερνήσεις Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, είναι κοντόφθαλμες, ευκαιριακές, αποκλείουν τον κοινωνικό έλεγχο και τη συμμετοχή των πολιτών και οι σχεδιασμοί δεν έγιναν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος αλλά έγιναν με βάση μικροκομματικές σκοπιμότητες και υπολογισμούς που καθοδηγήθηκαν από εργολαβικά συμφέροντα.»

Παράλληλα καταγράφεται σειρά κραυγαλέων και επικίνδυνων ΧΥΤΑ/Υ που έχει ως εξής:

1. ΧΥΤΑ Ζακύνθου– Λαγανάς: Τοξικά απόβλητα ρύπαναν τη θαλάσσια περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου, περιοχή που επωάζουν τα αυγά τους οι χελώνες καρέτα- καρέτα. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

2. ΧΥΤΑ Δυτικής Σάμου: χτίστηκε σε ακατάλληλο έδαφος – διακοπή λειτουργίας λόγω καθίζησης του εδάφους. Οι υποτιθέμενοι μελετητές δεν πονηρεύτηκαν καν από το γεγονός ότι η περιοχή ονομάζεται «Βυθίσματα».

3. ΧΥΤΑ Γραμματικού: Το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, της αρμόδιας υπηρεσίας, αποδεικνύει ότι ο ΧΥΤΑ χωροθετείται και κατασκευάζεται πάνω σε ρέμα και πάνω σε σεισμικό ρήγμα, πράγμα που απαγορεύεται σαφώς από τον νόμο. Είναι εξοργιστικό ότι με διάφορα τεχνάσματα εμποδίζεται η πραγματοποίηση γεώτρησης που θα έπρεπε να είχε γίνει για να διαπιστωθεί το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα. Είναι εγκληματικό ότι παρά τις επίσημες αποκαλύψεις και τους κινδύνους που εγκυμονούνται για ολόκληρο τον Ευβοϊκό και την ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα, τα έργα συνεχίζονται.

4. ΧΥΤΑ Λευκίμμης: Κατά τις εργασίες κατασκευής ο χώρος πλημμύρισε με καθαρό και γλυκό νερό και σχηματίστηκε λίμνη όπου μπορούσε να πλεύσει βάρκα, ενώ η ΜΠΕ δεν έκανε καμία σχετική αναφορά! Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) πραγματοποίησε πραγματογνωμοσύνη που αποδεικνύει ότι πρόκειται για υδροφόρο ορίζοντα που επικοινωνεί με το σύνολο των κοντινών σημείων υδροληψίας, και συμπεραίνει ότι η θέση αυτή εγκυμονεί κίνδυνο για την τροφική αλυσίδα.

5. ΧΥΤΑ Μαυρορράχης: Έχει αποκαλυφθεί ότι ρέμα διέρχεται μέσα από τον χώρο του ΧΥΤΑ και φυσικά μολύνεται. Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι τα τοξικά απόβλητα καταλήγουν, στην ξερή πια, λίμνη Κορώνεια.

 

Στους υπουργούς από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τίθενται τα εξής ερωτήματα

1. Υποστηρίζουν το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων με κοινωνικό έλεγχο και διασφάλιση των θέσεων εργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων του λαού;

2. Γιατί η Κυβέρνηση προχωρά όλες τις διαδικασίες των ΣΔΙΤ χωρίς να έχει προηγηθεί η Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου, η Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδιασμών και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, αποδεικνύοντας στη πράξη ότι ο μόνος στόχος είναι η ικανοποίηση προειλημμένων αποφάσεων;

3. Στις προβλεπόμενες ΣΔΙΤ οι τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές πτυχές της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μέρος της προσφοράς των επενδυτών. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, ποιους όρους προτίθεται να επιβάλει και τι μέτρα προτίθεται να πάρει για να αποτρέψει τη δημιουργία ολιγοπωλιακών συνθηκών και μάλιστα με ορίζοντα τριακονταετίας σε βάρος του λαού και του δημοσίου συμφέροντος;

4. Στις ΣΔΙΤ ο Ανάδοχος της κάθε Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) θα αμείβεται για την  ποσότητα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που θα διαχειρίζεται σύμφωνα με το τέλος χρήσης ανά τόνο απορριμμάτων όπως αυτό θα καθοριστεί στα πλαίσια του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η προβλεπόμενη, λόγω της κρίσης ή/και της εφαρμογής δράσεων ανακύκλωσης, μείωση της παραγωγής των απορριμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές συνεπάγεται σταδιακή αύξηση του αναλογούντος τέλους χρήσης ανά τόνο απορριμμάτων εκάστης ΜΕΑ. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και ποιους όρους προτίθεται να επιβάλει για να προστατέψει τους πολίτες και τους ΟΤΑ από την οικονομική επιβάρυνση και να διασφαλίσει την λειτουργία των υποδομών σε όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος;

5. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, εγκρίνει την εισαγωγή απορριμμάτων προς επεξεργασία στις ΜΕΑ από άλλες χώρες; Εγκρίνει την διαπεριφερειακή μεταφορά απορριμμάτων προς τις ΜΕΑ;

6. Τι προτίθενται να πράξουν για την τήρηση των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ειδικότερα σε σχέση με την μη εφαρμογή σχεδίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων; Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, ποιους όρους προτίθεται να επιβάλει και τι μέτρα προτίθεται να πάρει για να μη επιβαρυνθούν οι πολίτες το κόστος της μειωμένης απόδοσης των σχεδίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων που προβλέπονται με τις ΣΔΙΤ; Προτίθεται να εστιάσει «στις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων που επεξεργάζονται απόβλητα διαχωρισμένα στην πηγή»;

7. Με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός που γίνεται από την κυβέρνηση αποκλείει την διαλογή στην πηγή και δίνει κίνητρο στους «ιδιώτες» στην λογική «περισσότερα απορρίμματα- περισσότερα κέρδη», πως προτίθεται να εξασφαλίσει τη δέσμευση της χώρας που προκύπτει από το κοινοτικό δίκαιο α) για πρόληψη δημιουργίας απορριμμάτων και μείωση της ποσότητας τους; β) για μείωση της ταφής βιοαποικοδομήσιμων υλικών, στόχος που χάθηκε το 2010 και με μαθηματική ακρίβεια αναμένεται χαθεί για το 2013 και το 2020; γ) για καθιέρωση έως το 2015 χωριστής συλλογής τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί και ως το 2020 να έχει αυξήσει κατά 50% την ανακύκλωση αυτών των υλικών; Τι θα πράξει άμεσα η κυβέρνηση για να επιτύχει αυτούς τους στόχους;

8. Τι προτίθεται να πράξει η Κυβέρνηση για το απαράδεκτο επίπεδο των μελετών που εγκρίνονται για την χωροθέτηση έργων ΧΥΤΑ/Υ – ΟΕΔΑ; Τι θα πράξει για έργα ΧΥΤΑ/Υ που λόγω αστοχίας μελετών ή κατασκευών, έχουν καταπέσει ή απειλούν την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής τους;

9. Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση ώστε να αποκατασταθεί η διαφάνεια και συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και να διασφαλισθεί ο θεσμικός ρόλος και οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ στις διαδικασίες των ΣΔΙΤ, που εξελίσσονται;

10. Προτίθεται η κυβέρνηση να επανεξετάσει την όλη διαδικασία διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ λόγω των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται;

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *