Ζάκυνθος

Στην πλατεία Δημοκρατίας οι προεκλογικές συγκεντρώσεις

Της Μαριλένας Παπαδάτου

Ο χώρος στην πλατεία Δημοκρατίας θα διατεθεί για τις ανάγκες προβολής των κομμάτων και των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν σε σύσκεψη πουτ
 πραγματοποιήθηκε για το θέμα αυτό στο Δημαρχείο. Το ενδιαφέρον όπως είναι φυσικό, εστιάστηκε στα όρια της Πόλης της Ζακύνθου, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο κέντρο του νησιού «χτυπά» η καρδιά του προεκλογικού αγώνα.

Η απόφαση για την τοποθέτηση περιπτέρων, αλλά και άλλων διαφορετικών μέσων στην πλατεία ήταν ομόφωνη από τους παρόντες, αν και από την συνάντηση που συγκάλεσε η δημοτική αρχή απουσίαζαν εκπρόσωποι κάποιων κομμάτων όπως το ΠΑΣΟΚ και το Κ.Κ.Ε. Την σύσκεψη συντόνιζε εκτός από το Δήμαρχο, που ευχήθηκε καλή επιτυχία και καλό προεκλογικό αγώνα σε όλους τους υποψηφίους και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσης Παλλαδινός.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Παλλαδινός άμεσα οι εκπρόσωποι των κομμάτων και οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι θα καθοριστούν με σκαρίφημα που θα συντάξουν  οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Σημειώνεται πως με βάση την απόφαση 14473, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών τον Απρίλη του 2012 για την προβολή των κομμάτων και των υποψηφίων ισχύουν τα ακόλουθα: «Η προβολή των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, στους χώρους που διατίθενται, γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια, που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι ή σε προσωρινά και κινητά, που κατασκευάζονται και τοποθετούνται με δαπάνες των κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων.
Μπορούν όμως να παραχωρηθούν και άλλοι χώροι πρόσφοροι για αφισοκόλληση, ιδιαίτερα από τους δήμους εκείνους, που δεν έχουν προβεί στην κατασκευή και διάθεση στα κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων μονίμων πλαισίων.
Μετά τον καθορισμό των χώρων αυτών από τα δημοτικά συμβούλια, απαγορεύεται η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.
Επιτρέπεται,  κατ’ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τα πολιτικά κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2χ2χ2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα.
Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 αυτής της απόφασης.
Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση που οι δήμοι έχουν τοποθετήσει μόνιμα πλαίσια σε στύλους των οργανισμών κοινής ωφελείας και των Ο.Τ.Α., τα πλαίσια αυτά διατίθενται στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων επίσης αναλογικά και επί ίσοις όροις. Με τον ίδιο τρόπο, διατίθενται τα σταθερά πλαίσια της εμπορικής διαφήμισης που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους, δημοτικούς χώρους και που την προεκλογική περίοδο διατίθενται στα κόμματα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ και πάσης φύσεως όμοιων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανώ ή αεροπανώ, οι δήμοι υποχρεούνται για την άμεση αφαίρεσή τους.
Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάϊτς) σε ανοικτούς χώρους που καθορίζονται από τα δημοτικά συμβούλια, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία.
Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ χρώματα κ.λπ., και η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων, όπως και σε χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001, όπως ισχύει.
Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σε άλλα κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων.
Τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων υποχρεούνται να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν καθώς και για τον καθαρισμό τους από τις κολλητικές ουσίες, αφίσες κ.λπ.
Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που θα τοποθετήσουν τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και το δεκτικό ανακύκλωσης υλικό να διατεθεί για το σκοπό αυτό.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι δήμοι υποχρεούνται να τα απομακρύνουν ή να τα καταστρέφουν. Μέσα στην ίδια προθεσμία τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων υποχρεούνται, γενικότερα, με δαπάνη τους να αποκαταστήσουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση»
Ο Δήμαρχος κάλεσε όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων να σεβαστούν τους κοινόχρηστους χώρους αλλά και την καθαριότητα, επισημαίνοντας πως το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για να αποκαταστήσει την εικόνα της Πόλης, που μπορεί να έχει ρυπανθεί από αφίσες κτλ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *