Ζάκυνθος

Ο Εμπορικός Σύλλογος ενημερώνει για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» εισάγεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν γεννηθεί μέχρι 31-12-2012 και έχουν βεβαιωθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό προϋποθέσεις (πραγματική οικονομική αδυναμία, αποδεδειγμένη δυνατότητα τήρησης του προγράμματος δόσεων, υποβεβλημένη φορολογική δήλωση, ενημερότητα οφειλών για καταβολή από 1-1-2013) και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά εκτός περιπτώσεων αδυναμίας διαδικτυακής υποστήριξης, οπότε η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια για την είσπραξη ΔΟΥ/Τελωνείο/Υπηρεσία.

Ειδικότερα, οι οφειλές δύνανται να εξοφλούνται τμηματικά σε 48, κατά το μέγιστο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις, και πάντως όχι πέραν της 30.6.2017, ως εξής:

α) με απαλλαγή, κατά 50%, από τις προσαυξήσεις για εφάπαξ καταβολή έως και την 30-6-2013,

β) με απαλλαγή, κατά 40%, από τις προσαυξήσεις  για εξόφληση έως και 30-6-2014,

γ) με απαλλαγή, κατά 35%, από τις προσαυξήσεις  για εξόφληση έως και 30-6-2015,

δ) με απαλλαγή, κατά 30%, από τις προσαυξήσεις  για εξόφληση έως και 30-6-2016,

ε) με απαλλαγή, κατά 25%,  από τις προσαυξήσεις για εξόφληση έως και 30-6-2017.

Διευκρινίζεται ότι η καταβολή των δόσεων θα γίνεται υποχρεωτικά με πάγια εντολή πληρωμής, χωρίς άλλη επιβάρυνση του οφειλέτη.

Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση χάνεται, αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση πέραν της μίας φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης,
δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά

ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την

επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *