Ελλάδα

Ζημιές δισεκατομμυρίων για τέσσερις μεγάλες τράπεζες

Πολύ δύσκολο έτος για τις τράπεζες ήταν το 2011. Ήδη ανακοίνωσαν ζημίες η Alpha Bank η Eurobank και η Πειραιώς.

Ζημίες συνολικού ύψους 12,3 δισ. ευρώ λόγω κατέγραψε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), μετά τη λογιστική απομείωση των ελληνικών ομολόγων που οδήγησε σε ζημίες 11,78 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η λογιστική απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου κατά 75% οδήγησε σε ζημία ύψους 11,784 δισ. ευρώ, προ φόρων.

Η ΕΤΕ συμμετείχε στο “κούρεμα” με τίτλους συνολικής ονομαστικής 14,8 δισ. ευρώ.

Επίσης, εγγράφεται πρόσθετη απομείωση ύψους 1,17 δισ. ευρώ (μετά από φόρους) όλων των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η ΕΤΕ αναγνωρίζει φορολογικό οφέλους 1,3 δισ. ευρώ από τις ζημίες του PSI+, εν αναμονή οριστικοποίησης του νομοθετικού πλαισίου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Απ.Ταμβακάκης επισήμανε ότι “είναι προφανές ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάζεται από τις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης. Βρίσκεται αντιμέτωπο με απώλειες δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενες κυρίως από το Πρόγραμμα Ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και σε μικρότερο βαθμό από εκτιμώμενες μελλοντικές ζημίες στα δανειακά χαρτοφυλάκιά του βάσει των αναλύσεων της BlacKRock Solutions”

“Με το νέο πρόγραμμα σταθερότητος παρέχεται η αναγκαία στήριξη για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, με την πρώτη και πιο σημαντική δόση να είναι ήδη διαθέσιμη. Το τελικό ύψος της ανακεφαλαιοποίησης και οι όροι που θα τη διέπουν ώστε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να παραμείνει ιδιωτικό εκκρεμούν και θα αποσαφηνισθούν σύντομα” πρόσθεσε.

 

Πλήγμα και για την Πειραιώς

Σε 6,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης του PSI μετά από φόρους, τα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκαν στα σε ζημιές 6,6 δισ. ευρω.

Το καθαρό συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα του 2011, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αποτίμηση του “Διαθέσιμου προς Πώληση” χαρτοφυλακίου που επηρέασε την Καθαρή Θέση, διαμορφώθηκε σε ζημιές 6,3 δις. ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας αναφέρει ότι η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ιδία κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών. Για την αντιμετώπιση των αρνητικών και συνεπειών του PSI, καθώς και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα εποπτικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών στο νέο οικονομικό πρόγραμμα έχει προβλεφθεί η πλήρης διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών και γενικότερα η σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος, αναφέρει ο κ. Σάλλας.

Ήδη υπάρχει Βεβαίωση Δέσμευσης για τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιηθεί κατά τους επόμενους μήνες και αποκαθιστά το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 9,7% (pro-forma).

Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, προσθέτει επίσης ο κ.Σάλλας.

 

Ζημιές 5,5 δισ. ευρώ για τη Eurobank

Συνολικές ζημιές μετά από φόρους 5,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,6 δισ. ευρώ από το PSI και λοιπές έκτακτες προσαρμογές 856 εκατ. ευρώ που είχαν ήδη υπολογιστεί και επηρεάσει τα εποπτικά κεφάλαια ανακοίνωσε η EFG Eurobank.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της πώλησης της Polbank EFG και της Eurobank Tekfen βελτιώνει τη Ρευστότητα περίπου κατά 3,5 δισ. ευρώ και ισοδυναμεί με ενίσχυση των Βασικών Κυρίων Κεφαλαίων κατά 1 δισ.ευρώ, συνυπολογιζομένης της επαναγοράς υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Οι καταθέσεις πελατών της Eurobank υποχώρησαν σε 32,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2011, από 41,2δισ. ευρώ το 2010. Στη ΝΑ Ευρώπη, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, οι καταθέσεις σημείωσαν μικρή αύξηση το 2011.

Τα υπόλοιπα Χορηγήσεων Πελατών μειώθηκαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 51,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2011.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Νικόλαος Νανόπουλος αναφέρει ότι για την Eurobank όπως και για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών, η συμμετοχή χωρίς δεύτερες σκέψεις στη διαδικασία μείωσης του δημοσίου χρέους στο πλαίσιο του PSI, ήταν ενδεδειγμένη απόφαση.

Η απόφαση αυτή, έχει βαρύτατο κόστος για τους μετόχους της Eurobank και επηρεάζει καθοριστικά τόσο την κεφαλαιακή της θέση όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας. Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης θα καλύψει τις κεφαλαιακές απώλειες από το PSI και δίνει τη δυνατότητα μιας νέας αρχής, σταθερότητας, εμπιστοσύνης και ανάκτησης της διεθνούς αξιοπιστίας για τις ελληνικές τράπεζες, επισημαίνει ο κ. Νανόπουλος.

 

Απομείωση και για την Alpha Bank

Οι ζημίες της Alpha Bank διαμορφώθηκαν σε 3,810 δισ. ευρώ. Η απομείωση από τα ομόλογα διαμορφώθηκε στα 3,831 δισ. ευρώ μετά φόρων. Η τράπεζα κατέγραψε πρόσθετη απομείωση 3,2 δισ. ευρώ από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+).

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε 31,7 δισ.ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε 29,4 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 23,7 δισ. ευρώ, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε 5,3 δισ. ευρώ.

Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων μειώθηκαν κατά 3,4% και διαμορφώθηκαν σε 49,7 δισ.ευρώ, έναντι 51,5 δισ. ευρώ, στο τέλος Δεκεμβρίου 2010.

Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 7,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1.187,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.101,1 εκατ. ευρώ το 2010. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 21,4 εκατ ευρώ μετά από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου 1.130,3 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων ανήλθαν σε 223 πόντους. Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις ζημίες απομειώσεως των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, τα Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε Μετόχους της Alpha Bank διαμορφώνονται σε ζημιές 3,8 δισ.ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος αναφέρει ότι η πλήρης συμμετοχή στη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Ιδιωτών Ομολογιούχων, που ισοδυναμεί με ζημίες 3,8 δισ. ευρώ για τους Μετόχους αντικατοπτρίζει τη βούλησή της τράπεζας να στηρίξει τις προσπάθειες της χώρας να παραμείνει αναπόσπαστο μέλος της ευρωζώνης και της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha και Πειραιώς, το εννιάμηνο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος του 2011, παρουσίασαν ζημίες ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και ως εκ τούτου στο σύνολο του 2011 οι ζημιές θα ξεπεράσουν τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ.

 

Ζημιές και για την Attica

Σε 249,8 εκατ. ευρώ, ανήλθαν οι ζημιές (αποτελέσματα προ φόρων), για το 2011 για τον όμιλο της Attica Bank, έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2010, λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων της περιόδου με την πρόβλεψη απομείωσης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που διενεργήθηκε μετά τη συμμετοχή της Τράπεζας στο PSI+ καθώς και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Στα ίδια ακριβώς επίπεδα διαμορφώνεται και το μετά φόρων αποτέλεσμα δεδομένου ότι μέρος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που αναφέρονται στην απομείωση που προέκυψε από τα ομόλογα που είχε στα χαρτοφυλάκιά της η Τράπεζα, θα αναγνωριστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *