Κοινωνία

Επ. Τουρισμού: Προβολή του νησιού, δημιουργία branding, αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, Γαλάζιες σημαίες

Η τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής Τουρισμού Χ. Βαρβαρίγου

Τους στρατηγικούς στόχους της Επιτροπής Τουρισμού έθεσε απευθυνόμενος στα μέλη της κατά την πρώτη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Οργάνου και Αντιδήμαρχος Χ. Βαρβαρίγος.

Ο κ. Βαρβαρίγος προέταξε την προβολή του νησιού, την συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, την δημιουργία ενός branding για το νησί, την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλων διαθέσιμων κονδυλίων στον τομέα του τουρισμού, αλλά και τη βράβευση των παραλιών με Γαλάζιες Σημαίες που μετατίθεται για το καλοκαίρι του 2021.

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου:

Αξιότιμα μέλη,

Σας καλωσορίζω στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ζακύνθου, ευχόμενος σε όλους σας, μια ευτυχισμένη και δημιουργική χρονιά με υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας.

Είναι χαρά μου που παρευρίσκεστε εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή αλλά και ταυτόχρονα συναίσθημα ευθύνης με την ιδιότητα του Προέδρου στην Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου .

Όπως όλοι γνωρίζετε, η Επιτροπή αποτελεί θεσμοθετημένο εισηγητικό όργανο στο δημοτικό συμβούλιο, για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής και χαίρομαι που έχει την απαραίτητη εκπροσώπηση σημαντικών φορέων του νησιού μας, προκειμένου όλοι μαζί, σε συνεργασία πάντα, να λάβουμε αποφάσεις κρίσιμες για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του προορισμού Ζάκυνθος.

Λαμβάνοντας υπόψη την σύνθεση της νέας Επιτροπής, είναι χαρά μας, που ενσωματώνουμε τα μέλη της προηγούμενης Επιτροπής καθώς επίσης και νέα μέλη – επαγγελματίες και εκπροσώπους του δημοτικού συμβουλίου.

Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της προηγούμενης και νέας πλέον επιτροπής, κ. Αντώνιο Νικολουδάκη, όπως και όλα τα μέλη της προηγούμενης Επιτροπής για τη συνεισφορά τους, μέσα από την παροχή χορηγιών, διευκολύνσεων και άψογης συνεργασίας με το Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης του Δήμου Ζακύνθου.

Είναι σημαντικό ότι στην Επιτροπή έχουμε και νέα μέλη τα οποία είχαν συμβάλει σημαντικά στην τουριστική προώθηση του νησιού μας, στα πλαίσια λειτουργίας της προηγούμενης επιτροπής, μέσα από την δωρεάν διάθεση των υπηρεσιών τους.

Οι στόχοι μας ως δημοτική αρχή είναι να αξιοποιήσουμε, κάθε δράση που είχε ομόφωνα ληφθεί και εγκριθεί από την προηγούμενη Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο και το ΕΟΤ, να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε σε συνεργασία όλοι μαζί, το εγκεκριμένο σχέδιο μάρκετινγκ για τον τουρισμό στο νησί, την πιστοποίηση των παραλιών μας με γαλάζιες σημαίες, την πιστοποίηση της υπαίθρου μέσω της υλοποίησης της μελέτης εφαρμογής των περιπατητικών διαδρομών, με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού, του φυσικού πλούτου και της πλούσιας πολιτιστική μας παράδοσης, μέσω της δημιουργίας ενός brading του νησιού μας, που θα ενσωματώνει και θα παρουσιάζει το πολυποίκιλο χαρακτήρα του νησιού μας.

Στρατηγικός μας στόχος ως νέα δημοτική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη και την άσχημη εμπειρία με την πτώχευση της Thomas Cook, είναι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τους μεμονωμένους, μέσω της συνεργασίας και επαγγελματικής επικοινωνίας με εταιρείες low costs, τη fraport και μέσω της ανάπτυξης fam trips για την προσέλκυση εξειδικευμένων τουριστικών γραφείων εξωτερικού για συνεργασία με επαγγελματίες του νησιού μας και την δημιουργία μιας ιστοσελίδας που θα προβάλει του συνολικό προϊόν της Ζακύνθου, μέσω της δημιουργίας της κατάλληλης επικοινωνιακής υποδομής (σχέδιο μάρκετινγκ )

Τα σημεία υλοποίησης είναι τα ακόλουθα:

-Η ανάπτυξη και δημιουργία της επικοινωνιακής υποδομής για την προβολή του νησιού μας, με μια κατανομή εξόδων ως ακόλουθος πίνακας, ετήσιου κόστους περίπου 93 (βλέπε προηγούμενη απόφαση Δ.Σ.-έγκριση σχεδίου μάρκετινγκ σε βάθος 4ετίας.

-Την συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού (δείτε το εγκεκριμένο πρόγραμμα προβολής της ΠΙΝ)

-Η προώθηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, που αφορά στην υλοποίηση της μελέτης εφαρμογής περιπατητικών διαδρομών και πιστοποίηση από την Διεθνή Ομοσπονδία Πεζοπόρων, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ανάπτυξη εναλλακτικού προϊόντος και προώθησή του νέου προϊόντος στο εξωτερικό. Ίσως εδώ θα χρειαστεί να επικαιροποιήσουμε την μελέτη σε συνεργασία και δια- βούλευση με τα νέα μέλη.

-Την υποστήριξη του Διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Διεξαγωγή του 9ου Καινοτόμου Στρατηγικού Μάρκετινγκ και τουρισμού ISCIMAT 2010 στο νησί της Ζακύνθου σε συνεργασία με πανεπιστήμια Εσωτερικού Εξωτερικού», το οποίο θα διεξαχθεί 26-28 Σεπτεμβρίου 2020. Υπάρχει εγκεκριμένη απόφαση Δ.Σ. (συνημμένο αρχείο). Είναι ανοικτή η διάθεση και συνεισφορά των νέων μελών με την προβολή τους στο site του συνεδρίου.

-Την πιστοποίηση των παραλιών με το Βραβείο Γαλάζιας σημαίας.

-Την ανάπτυξη στρατηγικής για μεμονωμένους – υποστήριξη από σύμβουλο μάρκετινγκ.

-Την ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης κρίσεων -– υποστήριξη από σύμβουλο μάρκετινγκ.

Εφόσον λάβετε υπόψη και μελετήσετε τα ανωτέρω σε επόμενη συνεδρίαση θα κληθούμε να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση για την έγκριση του προγράμματος προβολής έτους 2020 του δήμου Ζακύνθου.

Το όλο εγχείρημα που αφορά στην υλοποίηση, εμπεριέχει ένα σημαντικό κόστος και γι’ αυτό όλοι μαζί θα βάλουμε προτεραιότητες , σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων.

Η δημοτική αρχή όπως όλοι γνωρίζετε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Αρετάκης Νικήτας, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύσει καίρια και σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην διαχείριση των απορριμμάτων και την οικονομική χρηστή διοίκηση.

Παρ’όλη την δύσκολη οικονομική συγκυρία ωστόσο υπάρχει η πολιτική βούληση, να βοηθήσει και να στηρίξει την ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας, ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης.

Οι ανωτέρω δράσεις όπως βλέπεται και προκειμένου να υλοποιηθούν εις ολόκληρο από το δήμο Ζακύνθου, είναι μεγάλο κονδύλιο και εδώ θα χρειαστεί η συνεισφορά είτε μέσω χορηγίας, από φορείς μέσω της διάθεσης υπηρεσιών, είτε μέσω υλοποίησης μέρος των δράσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο μάρκετινγκ από μέλη φορείς όπως η ΠΙΝ, η οποία και διαθέτει το βασικότερο κονδύλιο για την στήριξη των ιονίων νήσων και της Ζακύνθου.

Θέλω να γνωρίζετε ότι εδώ βρισκόμαστε να λύσουμε κρίσιμα ζητήματα και είμαστε διαθέσιμοι να ακούσουμε τις προτάσεις των φορέων σας και όλοι μαζί να συναποφασίσουμε για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του νησιού μας.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και θα είμαι στην διάθεσή σας για συνεργασία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *