Ελλάδα

Ελένη Δημάκου: «Ο αστήρ ον είδον εν τη ανατολή προήγεν αυτούς»

Γράφει  ο  Ευαγγελιστής  Ματθαίος : «Και  ιδού,  ο  αστήρ  ον  είδον  εν  τη  ανατολή  προήγεν  αυτούς,  έως  ελθών  έστη  επάνω  ου  ην  το  παιδίον.  Ιδόντες  δε  τον  αστέρα  εχάρησαν  χαράν  μεγάλην  σφόδρα  και  ελθόντες  εις  την  οικίαν  είδον  το  παιδίον  μετά  Μαρίας  της  μητρός  αυτού,  και  πεσόντες  προσεκύνησαν  αυτώ  και  ανοίξαντες  τους  θησαυρούς  αυτών  προσήνεγκαν  αυτώ  δώρα,  χρυσόν  και  λίβανον  και  σμύρναν…».

Όπως  μας  πληροφορεί  ο  Ευαγγελιστής,  ένα  φωτεινό  αστέρι  οδήγησε  τους  μάγους  από  την  ανατολή  προς  την  Ιουδαία,  έως  ότου  «έστη»  στον  ουρανό  της  Βηθλεέμ,  επάνω  από  τον  τόπο  όπου  βρισκόταν  ο  νεογέννητος  Χριστός.

Κατά  τους  χρόνους  εκείνους,  στις  ανατολικές  χώρες,  όπως  στη  Μηδία,  την  Περσία  και  τη  Χαλδαία,  οι  «μάγοι»  θεωρούντο  άνθρωποι  σοφοί,  οι  οποίοι  κατείχαν  συνήθως  ιερατικά  αξιώματα  και  είχαν  την  ικανότητα  να  προβλέπουν  τα  μέλλοντα  ιδίως  με  την  εξέταση  των  άστρων.  Στη  Βαβυλώνα,  ονομάζονταν  «μάγοι»  οι  ιερείς  του  θεού  Βήλου,  οι  οποίοι  ασχολούντο  κυρίως  με  την  παρατήρηση  των  άστρων  και  τις  κινήσεις  των  ουρανίων  σωμάτων.

Σύμφωνα  με  τον  Ηρόδοτο,  οι  μάγοι  αποτελούσαν  το  ιερατικό  γένος  των  Μήδων,  και  όπως  αναφέρουν  και  άλλοι  συγγραφείς  (Στράβων, κ.α.),  οι  «μάγοι»  αυτοί  εισήγαγαν  το  «έργο»  τους  από  την  Μηδία  στην  Περσία,  όπου  η  λέξη  «μάγος»  σήμαινε  τον  διδάσκαλο,  τον  σοφό,  τον  ιερατικό  τελετουργό,  ιδίως  δε  εκείνον  που  συμβουλεύεται  τα  άστρα,  τον  μάντη,  τον  αστρολόγο.

Ας  μη  ξεχνάμε  ότι  οι  μάγοι – αστρολόγοι  υπήρξαν  οι  θεμελιωτές  της  νεότερης  Αστρονομίας.

Η  άφιξη  των  σοφών  μάγων  στα  Ιεροσόλυμα  αποτέλεσε  ένα  ιδιαίτερα  σημαντικό  γεγονός,  όπως  μάλιστα  γράφει  χαρακτηριστικά  ο  Ευαγγελιστής  Ματθαίος,  «εταράχθη  ο  Ηρώδης  και  πάσα  Ιερουσαλήμ  μετ’ αυτού».

Η  μεγάλη  ταραχή  που  προκάλεσε  η  παρουσία  των  μάγων,  οι  οποίοι  αναζητούσαν  τον  «τεχθέντα  βασιλέα»,  εξηγείται  από  το  γεγονός  ότι  οι  σοφοί  αυτοί  ιερείς  από  την  ανατολή,  έχαιραν  μεγάλης  εκτίμησης  και  σεβασμού,  όχι  μόνο  από  τους  απλούς  ανθρώπους  του  λαού,  αλλά  και  από  τους  μορφωμένους  και  πνευματικούς  εκπροσώπους  των  Ιουδαίων.

Ακόμη  και  ο  ίδιος  ο  Ηρώδης  αποδέχθηκε  ανεπιφύλακτα  όλα  όσα  έλεγαν  οι  μάγοι  περί  της  γεννήσεως  του  «βασιλέως  των  Ιουδαίων»,  και  φοβούμενος  μήπως  χάσει  τον  θρόνο  του,  οδηγήθηκε  στην  απάνθρωπη  ενέργεια  της  σφαγής  των  νηπίων.

Το  κύρος  και  η  αξιοπιστία  των  μάγων  δεν  άφηναν  κανένα  περιθώριο  αμφισβήτησης  της  ασφάλειας  των  λόγων  τους.

Οι  μάγοι  ήσαν  βέβαιοι  ότι  είχε  γεννηθεί  ο  «βασιλεύς  των  Ιουδαίων»,  τον  οποίον  αναζητούσαν  καθοδηγούμενοι  από  το  φωτεινό  αστέρι,  για  να  προσκυνήσουν  και  να  του  προσφέρουν  τα  δώρα  τους: «χρυσόν,  λίβανον  και  σμύρναν».

Οι  αρχιερείς  και  οι  γραμματείς  των  Ιουδαίων  υπέδειξαν  στον  Ηρώδη  σαν  τόπο  γεννήσεως  του  Χριστού  την  Βηθλεέμ –  όπως  προέκυπτε  από  τις  προφητείες –  και  κατόπιν  εκείνος  πληροφόρησε  τους  μάγους  και  τους  απέστειλε  εκεί.

Πράγματι,  οι  μάγοι  «επορεύθησαν  εις  την  Βηθλεέμ,  ακούσαντες  του  βασιλέως»,  και  το  φωτεινό  αστέρι  που  έως  τότε  «προήγεν  αυτούς»,  στάθηκε  επάνω  από  τον  τόπο  όπου  βρισκόταν  ο  Ιησούς.  Και  τότε  οι  μάγοι  «ιδόντες  δε  τον  αστέρα  εχάρησαν  χαράν  μεγάλην  σφόδρα».

Οι  σοφοί  αυτοί  ερμηνευτές  της  κινήσεως  των  άστρων,  ήσαν  βέβαιοι  ότι  γεννήθηκε  ο  Θεάνθρωπος  για  να  διδάξει  στον  κόσμο  την  διδασκαλία  της  Αγάπης  και  να  εισαγάγει  την  ανθρωπότητα  σε  μια  νέα  εποχή.

Εισήλθαν  στην  οικία  όπου  βρισκόταν  η  Θεία  Οικογένεια  και  «είδον  το  παιδίον  μετά  Μαρίας  της  μητρός  αυτού  και  πεσόντες  προσεκύνησαν  αυτώ».

Εδώρησαν  στον  νεογέννητο  Ιησού  δώρα  συμβολικά :  χρυσό,  που  φανερώνει  την  κοσμική  Του  βασιλεία,  λιβάνι,  που  συμβολίζει  τον  Θείο  Λόγο,  και  σμύρνα,  που  σημαίνει  τη  θυσία  Του  για  τη  σωτηρία  του  ανθρώπου.

Οι  μάγοι  είχαν  τη  βαθιά  πίστη  ότι  η  γέννηση  του  Ιησού  σήμαινε  την  παρουσία  του  Θεού  επί  της  γης,  γνώριζαν  δε  όσο  κανείς  άλλος  τη  θεία  φύση  του  «γεννηθέντος  βασιλέως».  Ήσαν  βέβαιοι  ότι  το  παιδί  που  είχε  γεννηθεί  σε  μια  ταπεινή  φάτνη,  κάτω  από  τη  λάμψη  του  άστρου  και  μέσα  σε  άσματα  αγγέλων,  ήταν,  όπως  είχαν  προαναγγείλει  οι  παλιές  προφητείες,  ο  αναμενόμενος  Μεσσίας.

Η  συμπόρευση  του  φωτεινού  άστρου  και  των  μάγων  είχε  φτάσει  πια  στο  τέλος  της.

Κι’ εκείνοι,  έχοντας  ήδη  προειδοποιηθεί  από  ένα  όνειρο,  δεν  επέστρεψαν  στον  Ηρώδη  για  να  τον  πληροφορήσουν  ότι  βρήκαν  τον  νεογέννητο  Χριστό,  αλλά  αναχώρησαν  από  άλλη  οδό  για  την  πατρίδα  τους.

Το  άστρο  που  οδηγούσε  και  συνόδευε  τους  μάγους  σε  όλη  την  πορεία  τους  προς  την  Ιουδαία,  «στάθηκε»  επάνω  από  τη  μικρή  Βηθλεέμ,  φωτίζοντας  με  την  ουράνια  λάμψη  του  την  Παρουσία  επί  της  γης  του  Υιού  του  ανθρώπου.

Ελένη Δημάκου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *