Αθλητισμός Κοινωνία

Δημοπρατείται το έργο των επισκευών στο κλειστό της Παναγούλας

Δόθηκε στη δημοσιότητα ο διαγωνισμός για τις επισκευές στο κλειστό γυμναστήριο της Παναγούλας και το ποσό που θα διατεθεί είναι 92 χιλιάδες ευρώ.

Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοίνωσε πως ο διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή διαδικασία επιλογής με το σύστημα οικονομικής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής –χαμηλότερη τιμή ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 ¨ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ¨ και τους όρους του συμβατικού τεύχους ¨ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ¨.

Το έργο τιτλοφορείται «Κλειστό Γυμναστήριο Παναγούλας – Ζακύνθου / Αντικατάσταση Ξύλινου Δαπέδου».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά , μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promihteus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 23-07- 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. , σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *