Κοινωνία

Από σήμερα στον ΕΑΣΖ οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης

Σε φάση υλοποίησης περνά το ΟΣΔΕ 2019, μετά την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ την περασμένη εβδομάδα. Ο Αγροτικός Ελαιουργικός- Οινοποιητικός- Σταφιδικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου ενημερώνει τους παραγωγούς του νησιού μας ότι και στη φετινή περίοδο θα εξυπηρετήσει την υποχρέωση τους να καταθέσουν τις ατομικές αιτήσεις ΟΣΔΕ ώστε να διασφαλίσουν τις επιδοτήσεις τους.

Οι αγρότες του νησιού μας πρέπει να μην αφήσουν τις διαδικασίες για τις τελευταίες ημέρες και άμεσα να προσέλθουν στον ΕΑΣΖ και τους άλλους πιστοποιημένους επαγγελματίες που θα κάνουν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΟΣΔΕ 2019, βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».

Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή άμεσων ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ, εκτός των γεωργών των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Ο παραγωγός προκειμένου να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 θα πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω taxisnet προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του.

Οι παραγωγοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω πιστοποιημένου ΚΥΔ, παράγουν μοναδικό «κωδικό υποβολής/εξουσιοδότησης», τον οποίο παραδίδουν στο φορέα επιλογής τους. Εάν οι παραγωγοί αυτοί επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη.

Αν κάποιος παραγωγός δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά μέχρι τις 15-5-2019, θα λάβει μειωμένη επιδότηση, 1% ανά εργάσιμη ημέρα. Επίσης σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Για το 2019, η τελική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης είναι η Παρασκευή 31η Μαΐου.

Α.Ξ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *