Ζάκυνθος

Ανταλλαγή εκτάσεων για τη γέφυρα

 

Καινούργιο νομοσχέδιο για τον τουρισμό το οποίο προωθείται για ψήφιση σε θερινό τμήμα του κοινοβουλίου και όχι την Ολομέλεια, μέσω του οποίου ρυθμίζονται κρίσιμα θέματα του ευρύτερου τουριστικού τομέα, κατέθεσε την Παρασκευή στη Βουλή η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που ξεκινούν από τις αλλαγές στις διαδικασίες χορήγησης ειδικών σημάτων λειτουργίας, την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε κατηγορίες και φθάνει μέχρι την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τη δυνατότητα να «δένουν» υδροπλάνα σε μαρίνες αλλά και την πρόβλεψη άντλησης εσόδων από ιδιώτες μέσω χορηγιών με σκοπό την τουριστική προβολή της χέρας.

Στο σχέδιο νόμου ορίζεται μεταξύ άλλων πως οι τουριστικές επιχειρήσεις κατατάσσονται σε επτά κατηγορίες:

1. Τουριστικά καταλύματα,
2. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής,
3. Τουριστικά γραφεία,
4. Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων,
5. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης δίτροχνω, Τρίτροχων και Τετράτροχων άνω των 50cc
6. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.),
7. Ναυλομεσιτικά Γραφεία.

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις ορίζεται ότι είναι το Υπουργείο Τουρισμού, μετά από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των σχετικών δομών που διαθέτει ο ΕΟΤ. Αλλάζει η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κάμπινγκ. Συγκεκριμένα καταργείται η απαίτηση να υπάρχει προηγούμενη έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και της καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου οι οποίες, πλέον, ενσωματώνονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπου απαιτείται.

Μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού είναι υποχρεωμένη να εξετάσει το φάκελο και να χορηγήσει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εντός 50 ημερών.

Επιπροσθέτως απλοποιείται η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για τη χορήγηση σήματος λειτουργίας. Ο πλήρης φάκελος θα μπορεί να κατατίθεται ακόμα και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) τα οποία θα λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

Η βεβαίωση ενημερότητας από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) και το πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου θα αναζητούνται πλέον από την αρμόδια υπηρεσία και δεν θα απαιτείται να τα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας.

Στις περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) επισπεύδονται οι διαδικασίες ελέγχου και γνωμοδότησης αφού αυτή θα πρέπει να έχει δοθεί σε λιγότερες από 50 ημέρες. Για να επισπευσθεί η διαδικασία ελέγχου και γνωμοδότησης θεσπίζεται η συνεργασία υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών.

Αλλάζει και πρακτικά εξομοιώνεται με την αντίστοιχη για τα ξενοδοχεία η διαδικασία χορήγησης σήματος λειτουργίας και στις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων. Όπως και στην περίπτωση των τουριστικών καταλυμάτων, η διαδικασία ελέγχων, γνωμοδοτήσεων και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 50 ημερών.

Κατάταξη ξενοδοχείων

Τα ξενοδοχεία θα κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες αστέρων και προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα επανακαθοριστούν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων θα κατατάσσονται σε κατηγορίες “κλειδιών” ενώ εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Τουρισμού να καθορίζει με απόφασή του τον αριθμό των κλειδιών, τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων/ διαμερισμάτων, τον τρόπο και τη διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας θα είναι ο αρμόδιος φορέας που θα αναλάβει την ευθύνη κατάταξης των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε κατηγορίες. «Κρίνεται ότι ο μόνος φορέας που μπορεί να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον είναι το Ξ.Ε.Ε.. Το Ξ.Ε.Ε. λόγω της τεχνογνωσίας και της γνώσης της πραγματικής κατάστασης στον τομέα του Τουρισμού που έχει μπορεί να εξασφαλίσει με δέοντα τρόπο την ορθή κατάταξη των καταλυμάτων» αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου.

Οι υπηρεσίες τουρισμού διατηρούν τη δυνατότητα να διενεργούν ελέγχους για το αν η κατάταξη των καταλυμάτων έγινε σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές τους. Αν διαπιστωθεί ότι κατετάγησαν σε υψηλότερη κατηγορία από ότι θα έπρεπε, θα τους αφαιρείται το ειδικό σήμα λειτουργίας και θα πρέπει να προσκομίζουν νέο πιστοποιητικό κατάταξης από το ΞΕΕ.

Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου επιβεβαιώνεται η ύπαρξη μεγάλου αριθμού παράνομων καταλυμάτων που «θα πρέπει να περιοριστεί». Προσδιορίζονται, ταυτόχρονα κυρώσεις που ξεκινούν από πρόστιμα και φθάνουν μέχρι τη σφράγιση επιχειρήσεων αν διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας ή δεν παρέχουν στην πελατεία τους όσα υποσχέθηκαν.

Παράλληλα ρυθμίζονται θέματα χωροθέτησης και καθορισμού των χερσαίων ορίων αλλά και της ζώνης αιγιαλού στις μαρίνες με στόχο, μεταξύ άλλων, να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η συγκεκριμένη κατηγορία δημόσιας περιουσίας. Τα υδροπλάνα θα μπορούν να χρησιμοποιούν χώρους μαρινών με στόχο να εξυπηρετηθεί η εποχική ζήτηση για μετακινήσεις με αυτό το μέσο.

Την ίδια στιγμή, το σχέδιο νόμου επιχειρεί να βάλει φρένο στον «τζάμπα» ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής σε «παρθένους προορισμούς» ιδιαίτερου φυσικού κάλλους αλλά και στην παράνομη εμπορική εκμετάλλευση από διάφορους επιτήδειους αυτής της κατάστασης. Έτσι, θεσπίζονται θαλάσσιες ζώνες «ναύδετων» που θα λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τις μαρίνες και θα εισφέρουν έσοδα στα δημόσια ταμεία.

Ταυτόχρονα προωθούνται τροποποιήσεις και ανταλλαγή εκτάσεων μεταξύ του τουριστικού και του εμπορικού λιμένα Ζακύνθου, ένδειξη ότι η περιοχή συγκεντρώνει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Πωλούνται βίλες από τα σχέδια

Το σχέδιο νόμου τροποποιεί διατάξεις που ψηφίστηκαν μόλις πριν δέκα μήνες και αφορούν στη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που αποτελούν το νέο προϊόν πάνω στο οποίο θα βασισθεί η προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων και η δημιουργία νέων ολοκληρωμένων τουριστικών πόλων.

Το «σύνθετο τουριστικό κατάλυμα» αποτελεί νέο τουριστικό προϊόν, που συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά ξενοδοχείο 5 αστέρων, ειδική τουριστική υποδομή (γκολφ, συνεδριακό, μαρίνα, θαλασσοθεραπεία, μονάδα ιαματικού τουρισμού, κέντρα αναζωογόνησης κ.λπ.) και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, οι οποίες μπορούν να μισθωθούν μακροχρονίως ή να πωληθούν.

Το διαφιλονικούμενο «φιλέτο» αυτών των καταλυμάτων είναι οι πολυτελείς κατοικίες που μπορούν να παραχωρούνται για πολλά χρόνια ή να πωλούνται. Όμως, αντέδρασαν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, καθώς στο προηγούμενο νομοσχέδιο προβλέπονταν ότι για να παραχωρηθούν ή πωληθούν θα έπρεπε προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα να έχει εξασφαλίσει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

Τώρα θα μπορεί, πρακτικά, να πωλούνται οι πολυτελείς κατοικίες ακόμα και από τα σχέδια. Όπως συμβαίνει σε όλες τις ανταγωνίστριες αγορές όπως της Κύπρου.

Άδεια στο εξής να δημιουργούν εξέδρες για πρόσδεση σκαφών ή τη διευκόλυνση των λουομένων θα έχουν όχι μόνο τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων άνω των 300 κλινών αλλά και τα μικρότερα. Ακόμη ορίζονται προδιαγραφές για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων.

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου μετονομάζεται σε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Σ’αυτήν, μάλιστα, θα μπορούν να απασχολούνται ως προϊστάμενοι (ελλείψει προσωπικού σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση) στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού με ειδικά προσόντα.

Δίνεται η δυνατότητα να παραχωρούνται για εκμετάλλευση σε ιδιωτικές Τουριστικές σχολές τα ακίνητα του πρώην Οργανισμού Τουριστικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) τα οποία, μετά την κατάργησή του, περιήλθαν στο Υπουργείο Τουρισμού. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επιπλέον ρυθμίσεις για ειδικές μορφές τουρισμού όπως ο οινοτουρισμός, ο ιαματικός και ιατρικός τουρισμός.

Πρόσκληση σε χορηγούς

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Τουρισμού όπως ο ΕΟΤ να λαμβάνουν χρηματικές δωρεές με τη μορφή χορηγιών με σκοπό την τουριστική προβολή της χώρας.

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις να προσφέρουν με τη μορφή χορηγίας και στη συνέχεια να εκπίπτουν από φόρους. Ποσά που μπορούν να φθάνουν «το 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *