ΣΠΥΡΟΣ ΞΕΝΟΣ
Το φαινόμενο των NEETs στην Ελλάδα και τα στοιχεία για το νομό Ζακύνθου 26-03-2015 00:00:00

Ο όρος NEETs (Young People Not in Education, Employment or Training) περιγράφει μια μείζονα κατηγορία κοινωνικής «ευπάθειας», που περιλαμβάνεις στους κόλπους της, νέους ηλικίας 15-24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

Με βάση τα στοιχεία της πρόσφατης έρευνας με τίτλο: «Βαρόμετρο απόντων: οι NEETs στην Ελλάδα» (2013), την οποία επιμελείται ο εξαιρετικός φίλος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Παπαδάκης, και συνυπογράφουν το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), η εταιρεία GPO και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αποδεικνύεται περίτρανα ότι το φαινόμενο των NEETs διογκώνεται επικίνδυνα και λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια στις χώρες της Ε.Ε. (ιδιαίτερα στα κράτη του Μεσογειακού Νότου), παρά τις «εμβληματικές» πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο διαμόρφωσης της νέας στρατηγικής «EU 2020».

Δυστυχώς, το φαινόμενο των NEETs αποτελεί μια νέα πραγματικότητα και για την Ελλάδα, αφού τα ποσοστά τους εμφανίζονται ιδιαίτερα ανησυχητικά (βλ. πανελλαδικός μέσος όρος 16,9%), γεγονός, που μάλλον φαίνεται να σχετίζεται με τις καταστροφικές συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης (βλ. ανεργία, «φτωχοποίηση», κοινωνικός αποκλεισμός, περιθώριο, παραίτηση, οικονομική εξάρτηση κ.α.) και ιδιαίτερα με τα πολύ υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας.

Περνώντας στη συνέχεια στη γεωγραφική κατανομή και διασπορά των NEETs στον ελλαδικό χώρο, και σύμφωνα, πάντα, με τα στοιχεία της ανωτέρω έρευνας, αποδεικνύεται ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει το τρίτο (3ο) υψηλότερο ποσοστό NEETs (βλ. 20,9%) μεταξύ των δεκατεσσάρων (14) Περιφερειών της ελληνικής επικράτειας, και αμέσως μετά τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (ποσοστό NEETs 27,4%) και Στερεάς Ελλάδας (ποσοστό NEETs 22,2%).

Το ανωτέρω γεγονός, που συνιστά μια νέα θλιβερή πραγματικότητα για τα Ιόνια Νησιά, κατά τη γνώμη μου είναι πιθανό να σχετίζεται από τη μια μεριά με το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας και από την άλλη με: ι) τα υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής και εγκατάλειψης που διαχρονικά κυριαρχούν στην ευρύτερη περιοχή (βλ. φαινόμενο κληρονομικής υποεκπαίδευσης), ιι) το κυρίαρχο παραγωγικό μοντέλο και τη δομή της απασχόλησης στα Επτάνησα (βλ. κατακόρυφη αύξηση τριτογενούς τομέα υπηρεσιών, μονοδιάστατη ανάπτυξη και επικράτηση βιομηχανίας μαζικού τουρισμού, εποχικότητα συμπληρωματικότητα απασχόλησης κ.α.), ιιι) το χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης των μεταναστών στις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες (βλ. εκπαίδευση, απασχόληση κ.α.) και κυρίως, iv) τα πολύ υψηλά ποσοστά NEETs που καταγράφονται στο νομό Ζακύνθου.

Έτσι, και σύμφωνα με την αναλυτική επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας (κατά νομό), παρατηρούμε ότι:

Νομός Λευκάδας: ποσοστό NEETs 13,6%

Νομός Κεφαλονιάς: ποσοστό NEETs 16,7%

Νομός Κερκύρας: ποσοστό NEETs 18,9%

Νομός Ζακύνθου: ποσοστό NEETs 36,6% !

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία- στατιστικά δεδομένα, αποδεικνύεται ότι:

ι) με ποσοστό 36,6%, ο νομός (Περιφερειακή Ενότητα) Ζακύνθου εμφανίζει το υψηλότερο (υπερδιπλάσιο) ποσοστό NEETs, συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ιι) με ποσοστό 36,6% ο νομός (Περιφερειακή Ενότητα) Ζακύνθου εμφανίζει υπερδιπλάσιο ποσοστό NEETs, συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο (16,9%) και κυρίως, ιιι) με ποσοστό 36,6% ο νομός (Περιφερειακή Ενότητα) Ζακύνθου καταγράφει το 2ο υψηλότερο ποσοστό NEETs μεταξύ των 54 νομών της ελληνικής επικράτειας.

Για όσους δεν κατάλαβαν ή παριστάνουν ακόμη ότι δεν κατάλαβαν, οφείλω και επιθυμώ σε αυτό το σημείο να επαναλάβω και να διευκρινίσω:

Από τα στοιχεία της έρευνας αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι πάνω από 1 στους 3 (ποσοστό 36,6%) νέους, ηλικίας 15-24 ετών, στο νομό Ζακύνθου, βρίσκεται σήμερα εκτός εκπαίδευσης, εκτός κατάρτισης και εκτός απασχόλησης, ποσοστό που κατατάσσει το νομό Ζακύνθου στη δεύτερη χειρότερη θέση μεταξύ των 54 νομών της ελληνικής επικράτειας.

Κατά την απόπειρα αποδόμησης και ερμηνευτικής προσέγγισης της ανωτέρω στατιστικής απεικόνισης, και παρά το έλλειμμα που δημιουργεί η απουσία πρόσβασης στο πρωτογενές υλικό της έρευνας, θα έλεγα ότι οι βασικοί παράγοντες που φαίνεται να «εκτοξεύουν» τα ποσοστά των NEETs στη Ζάκυνθο, αφορούν κυρίως:

ι) το χαμηλό μορφωτικό- εκπαιδευτικό επίπεδο του τοπικού πληθυσμού και ιδιαίτερα τα πολύ υψηλά ποσοστά νεανικού πληθυσμού (15-24 έτη) στη Ζάκυνθο, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης (βλ. μόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 51,2%, του συνόλου των νέων ηλικίας 15-24 ετών, δηλώνει μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής)

ιι) τη δομή της τοπικής απασχόλησης (βλ. υψηλά ποσοστά εποχικής απασχόλησης, αυτό-απασχόλησης και «μαύρης εργασίας»)

ιιι) τα υψηλά ποσοστά αλλοδαπών στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού

iv) τη συντήρηση- αναπαραγωγή ισχυρών επιβιώσεων και καταλοίπων στην τοπική κοινότητα (βλ. κοινωνικός καταμερισμός εργασίας)

v) τα (συγκριτικά) υψηλά ποσοστά αγροτικού πληθυσμού που καταγράφονται στο νομό Ζακύνθου

και κυρίως,

vi) την ολοκληρωτική απαξίωση της Γνώσης ως εφαλτήριο αυτό-ολοκλήρωσης και κοινωνικής ανόδου, πίσω από την κυριαρχία μιας ενδημικής κουλτούρας «εύκολου και ευκαιριακού πλουτισμού»

Συμπερασματικά, λοιπόν, και κλείνοντας κάπου εδώ την παρούσα δημοσίευση, θα ήθελα να τονίσω ότι η επιλογή ανάδειξης του συγκεκριμένου κρίσιμου και σοβαρού, κατά την ταπεινή μου κρίση, ζητήματος, δεν προσδιορίσθηκε ούτε από την αυτάρεσκη ματαιοδοξία του ερευνητή μα ούτε και από την προσδοκία μιας «υποκριτικής» κινητοποίησης των τοπικών «θεσμών».

Αντίθετα, θα έλεγα ότι η επίθετη παρουσίαση και ανάλυση των τοπικών διαστάσεων του φαινομένου των NEETs, εν είδει σχεδιάσματος μιας κοινωνιολογίας των μετασχηματισμών των σύγχρονων μορφών συμβολικής κυριαρχίας, μου προσέφερε, με σχεδόν παραδειγματικό τρόπο, την ευκαιρία να κατανοήσω δύο σημαντικά πράγματα. Και συγκεκριμένα:

ι) οι τοπικές διαστάσεις του φαινομένου των NEETs αποδεικνύουν την έλευση ακόμη μιας «Χαμένης Γενιάς» νέων ανθρώπων για τη Ζάκυνθο, γεγονός που σηματοδοτεί τη «Χρεοκοπία» και «Καταδίκη» της τοπικής κοινότητας
και

ιι) αν οι «θλιβερές» πρωτιές του νομού Ζακύνθου και η στάση των νέων ανθρώπων της τοπικής κοινότητας δεν συνιστούν τίποτα άλλο παρά την «Κραυγή Αγωνίας» ακόμη μιας «Χαμένης Γενιάς» απέναντι στην παρούσα τοπική πολιτική και οικονομική «Μασκαράτα, τότε ας ελπίσουμε ότι οι «Απόντες» (βλ. NEETs) στους οποίους αναφερθήκαμε, δεν είναι οι νέοι χωρίς μέλλον… αλλά είναι οι νέοι που αρνούνται να συμμορφωθούν με το μέλλον που τους προτείναμε.

Υπό αυτήν την έννοια, η «θορυβώδης» απουσία τους, που καταγράφεται στα ερευνητικά στοιχεία, θεωρώ ότι υποβάλλει και ένα αίτημα συνάντησης και αναγνώρισης… και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε για τη συνέχεια!

ΣΠΥΡΟΣ ΞΕΝΟΣ


Ο ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

DISCLAIMER
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση
ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό,
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του webmaster.
© 2014-15 ermisnews.gr. All Rights Reserved.
Designed & Developed by
GeeSmo - Internet Transformation
Συνδεθείτε μαζί μας