ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μέχρι αύριο η κατάθεση των τιμολογίων για επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος
25-10-2018 12:57:48

Ελάχιστο χρόνο έχουν ακόμα στη διάθεσή τους οι αγρότες για να παραδώσουν τα πρωτότυπα τιμολόγια για την επιστροφή του ΦΠΑ και η διαδικασία γίνεται στον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό.

Η παραλαβή των τιμολογίων πώλησης αγροτικών προϊόντων 2017 για την επιστροφή ΦΠΑ αφορά τους αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Συγκεκριμένα ο ΕΑΣ Ζακύνθου ενημερώνει τους αγρότες, ειδικού καθεστώτος – δικαιούχους επιστροφής ΦΠΑ, ότι η κατάθεση πρωτότυπων τιμολογίων πώλησης αγροτικών προϊόντων 2017 και η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και πρωτότυπα τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων 2017.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 δικαιούνται επιστροφής του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις εισροές τους. Βάση επί της οποίας υπολογίζεται η επιστροφή, με τον κατ' αποκοπή συντελεστή (6%), αποτελεί το συνολικό ποσό που προέρχεται από παράδοση αγροτικών προϊόντων από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, που πραγματοποιούν προς άλλο υποκείμενο στον φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από απόσυρση αγροτικών προϊόντων.

Η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλονται τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα γίνει η επιστροφή του φόρου.

Πρόκειται, κυρίως, για τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Γ' (σελ. 2) της αίτησης-αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών με την οποία και συνυποβάλλονται (βλ. αριθ. ΠΟΛ 1066/2013-Β' 753, ΑΔΑ: ΒΕΑ1Η-ΠΨ7, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ 1089/2015-Β' 722 και την ΠΟΛ 1021/2016-Β' 213, ΑΔΑ: 74ΘΑΗ-ΗΛ3). Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4410 /2016 (Α' 141), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2017, αντικαθίσταται το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΞΕΝΟΦΟΥ


Ο ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

DISCLAIMER
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση
ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό,
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του webmaster.
© 2014-15 ermisnews.gr. All Rights Reserved.
Designed & Developed by
GeeSmo - Internet Transformation
Συνδεθείτε μαζί μας
Comment