ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ: Χωρίς έγκριση νομιμότητας αλλά με δυνατότητα δημοψηφίσματος η απόφαση για αύξηση των τελών!
01-08-2018 11:59:03

Μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία και  του Δήμου Ζακύνθου θα φέρει ο νέος Νόμος για την Αυτοδιοίκηση Κλεισθένης που εδώ και λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. 

Μπορεί η προσοχή το προηγούμενο διάστημα να επικεντρώθηκε στο νέο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, ωστόσο ο νέος Νόμος περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες αλλαγές που στην πράξη θα αποδειχθεί αν θα είναι ουσιαστικές και προς όφελος της λειτουργίας της πολύπαθης αυτοδιοίκησης. 

Μεταξύ των προβλεπόμενων αλλαγών ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν την λειτουργία των κοινοτήτων, που σε αντίθεση με το παρελθόν, αποκτούν αυξημένες αρμοδιότητες, ενώ ενδιαφέρον έχουν και άλλες τροποποιήσεις σε σχέση με τη διοίκηση, την εκλογική διαδικασία και το είδος των αποφάσεων που πρέπει να ελεγχθούν ως προς την νομιμότητα τους.

Στα πρώτα άρθρα του Κλεισθένη, στα οποία γίνεται  η κατηγοριοποίηση Δήμων με βάση τον πληθυσμό, το βαθμό αστικοποίησης και τα γεωοικονομικά χαρακτηριστικά τους, τη γεωμορφολογική τους ιδιαιτερότητα και τη θέση τους στο διοικητικό χάρτη της χώρας, ανάλογα με το εάν αποτελούν ή όχι έδρες περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων, καταργείται η έννοια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων οι οποίες αντικαθίστανται με κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού. 

Διακρίνονται οι κοινότητες με βάση τον πληθυσμό που έχουν και αν αυτός υπερβαίνει ή όχι τους 300 κατοίκους και αντίστοιχα ορίζονται τα όργανά τους που μπορεί να είναι ο πρόεδρος της κοινότητας και αναλόγως και το συμβούλιο κοινότητας, καταργώντας τη διάκριση σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου στα συμβούλια και στους προέδρους των κοινοτήτων και  καθιερώνεται η δυνατότητα σύγκλησης του συμβουλίου όποτε το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των μελών του, καθώς και όταν το ζητήσουν τουλάχιστον 100 κάτοικοι της κοινότητας με γραπτή αίτηση τους. 

Η διάρκεια της θητείας των δημοτικών αρχών επανέρχεται σε 4 έτη αρχόμενη από 1.1 με λήξη 31.12 του 4ου έτους, ενώ για την πρώτη εφαρμογή ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019, με εγκατάσταση των νέων αρχών την 1η Σεπτεµβρίου 2019 και θητεία έως την 31η Δεκεµβρίου 2023.

Σε ότι αφορά τη διοίκηση των Δήμων, προβλέπεται ότι ως αντιδήμαρχοι μπορούν πλέον να οριστούν δημοτικοί σύμβουλοι όχι μόνο από την παράταξη του δημάρχου, όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, με έγκριση του ορισμού από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο οριζόμενος αντιδήμαρχος, εφ' όσον η παράταξη αυτή αριθμεί πάνω από 2 μέλη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με βάση και την πρόσφατη επικαιρότητα, παρουσιάζει το γεγονός ότι σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς, παρέχεται η δυνατότητα σε μέλος που ανεξαρτητοποιείται ή διαγράφεται από την παράταξη με την οποία εκλέχθηκε, να ενταχθεί σε άλλη παράταξη, με δήλωσή του προς το προεδρείο, η οποία υπογράφεται από το ίδιο και τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφόσον αυτή έχει περισσότερα από τρία μέλη ή από όλα τα μέλη, εφ' όσον αυτή έχει λιγότερα από 3 μέλη. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότατα στις υπάρχουσες παρατάξεις να συνενώνονται δημιουργώντας νέα παράταξη.

Σε σχέση με το μείζον θέμα του ελέγχου της νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ αναπροσδιορίζονται οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και ειδικότερα ορίζεται μεταξύ άλλων ότι αποστέλλονται οι αποφάσεις αναθέσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών άνω των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ  προστίθενται οι αποφάσεις για μίσθωση ακινήτων από τρίτους, για ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και λύση ή θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, ενώ απαλείφονται οι περιπτώσεις αποστολής των αποφάσεων για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, και τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τέλος, μεταξύ άλλων εισάγονται ρυθμίσεις για τη διενέργεια δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος, αντικείμενο του οποίου δύναται να αποτελέσει κάθε θέμα, ακόμη και αν δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α., πλην ζητημάτων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική ή μεταναστευτική πολιτική, την ερμηνεία και εφαρμογή διεθνών συνθηκών, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας ή τη θεσμική οργάνωση όλων των γνωστών θρησκειών, τη δημοσιονομική διαχείριση των Ο.Τ.Α., την επιβολή τελών και τη διοικητική διαίρεση της χώρας.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

 


Ο ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

DISCLAIMER
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση
ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό,
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του webmaster.
© 2014-15 ermisnews.gr. All Rights Reserved.
Designed & Developed by
GeeSmo - Internet Transformation
Συνδεθείτε μαζί μας
Comment